protikorupční výbor

Datum interpelace:
18. 03. 2013
Datum odpovědi:
27. 03. 2013
Interpelující:
Mgr. Roman Sedlák
Interpelovaný:
Ing. Miroslav Zelený
Příloha interpelace:

Interpelace:

11. 3. 2013, Praha

Vážený pane starosto,

                rád bych se Vás touto cestou upozornil na článek na serveru novinky.cz ze dne 5. března. V článku zabývajícím se korupční kauzou spojenou s vyplácením sociálních dávek se autor vyjadřuje o několika jednotlivcích, kteří jsou podezřelí v daném kriminálním případě. Zmíněno je i jméno pana Miroslava Dudy, který pokud se nemýlím, je zaměstnancem MČ a vaším nejbližším poradcem. Navrhuji proto zřízení speciální protikorupčního výboru, který v rámci svých možností bude moci prošetřit oblast IT na městské části, a který občanům potvrdí, že ke korupci na naší městské části nedochází a s finančními prostředky se hospodaří transparentně a efektivně. Rád bych znal váš názor na zřízení tohoto výboru. Upozorňuji, že komise transparence plní jinou roli, nežli má plnit potencionální výbor protikorupční. Nový výbor by měl být složen z externích a nezávislých odborníků, ne zastupitelů městské části Praha 5.

děkuji,

Roman Sedlák,
předseda klubu zastupitelů TOP 09

Odpověď:

 

 

Vážený pane Sedláku,

 

odpovídám na Vaši interpelaci vznesenou na jednání zastupitelstva dne 14. 3. 2013 ve věci tzv. „korupční kauzy pana Ing. Miroslava Dudy“ a zřízení protikorupčního výboru.

Jelikož respektuji a ctím presumpci neviny, která zajisté platí i pro TOP 09, dovoluji si k Vámi zmiňované tzv. korupční kauze pana Ing. Miroslava Dudy přečíst stanovisko pana Ing. Miroslava Dudy, které mi doložil příslušnými dokumenty. Cituji:

„Ve věci zahájení prověřování faktů orgány činnými v trestním řízení v rámci kauzy Ministerstva práce a sociálních věcí uvádím, že jako ředitel odboru ministerstva vnitra, v rámci svých kompetencí jsem odsouhlasil na základě písemného doporučení svých podřízených, nákup licencí a služeb v souladu s Rámcovou smlouvou z roku 2008, projednanou a odsouhlasenou vládou České republiky. Nijak jsem se nepodílel jako ředitel odboru Ministerstva vnitra na objednávání služeb Ministerstva práce a sociálních věcí, které v té době bylo pod vedením TOP 09. Nepodepisoval jsem žádné faktury a neodpovídal za případnou finanční výhodnost přijatého řešení, což bylo v povinnosti v souladu se zákonem o státním rozpočtu ministerstva práce a sociálních věcí.“

Vzhledem ke skutečnosti, že veřejně dostupné informace jako hlavní aktéry celé této kauzy označují především prvního náměstka za TOP 09 Vladimíra Šišku na ministerstvu, které vedl Jaromír Drábek, tj. příslušníky Vaší politické strany, považuji tuto kauzu primárně za kauzu politické strany TOP 09, která nesouvisí s Městskou částí Praha 5.

Též si dovoluji odkázat na oficiální zdroje Ministerstva vnitra, která byla prezentována v médiích – cituji vrchního ředitele sekce pro informatiku a eGovernment pana Ing. Miroslava Tůmu, Ph.D.: „Je zcela nedostačující a obecné, kdy závěry vyvozené ÚOHS jsou značně tendenční a neodůvodněně jednostranné. Rozhodnutí ÚOHS trpí zásadními vadami, které činí rozhodnutí chybným, neobjektivním, zaujatým a jen obtížně přezkoumatelným. (…) Důležité je pro mne také stanovisko společnosti Microsoft, jejíž generální ředitel mi zaslal dopis v tom smyslu, že MPSV nevybočilo z mezí rámcové smlouvy a nastavilo takové IT řešení, které je ověřené. (…)“

 Kauza „Vašeho“ ministerstva nemá naprosto žádnou spojitost s naší městskou částí, a proto by bylo nesmyslné činit na jejím základě Vámi požadované kroky. 

 

S pozdravem                                                                                                                         

 

Ing. Miroslav Zelený

 starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě