přehled NP

Datum interpelace:
07. 02. 2013
Datum odpovědi:
08. 03. 2013
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
Ing. Miroslav Zelený
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

 

Interpelace I.

 

Vážený pane starosto,

 

městská část má svěřeny nebytové prostory, z nich je celá řada neobsazených. Žádám o zveřejnění přehledu, které nebytové prostory nebyly k 31. 12. 2012 pronajaty, od kterého termínu jsou volné, proč nejsou pronajaty a jaký je záměr jejich využití.

 

 

 

RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

V Praze dne 7. 2. 2013

Odpověď:

Vážený pane doktore,

 

níže odpovídám na Vaši interpelaci vznesenou na jednání zastupitelstva dne 7. 2. 2013 ve věci pronájmu nebytových prostor.

 

Hlavní důvody pro dlouhodobé nevyužívání NP jsou v zásadě tři:

 

1.      Nevyhovující stavebně technický stav NP, kdy je nezbytné provést jeho rekonstrukci tak, aby bylo možné jej nabízet k pronájmu. Provedení nutných úprav závisí na schválení jejich zařazení do plánu oprav a investic a na realizaci tohoto plánu.

2.      Přetrvávající nezájem o pronájem některých NP.

3.      Doposud nestanovený účel využití některých NP z pohledu priorit MČ Praha 5 v sociální oblasti.

 

Následující tabulka obsahuje konkrétní přehled dle Vašeho dotazu:

 

Ulice

č.o.

NP předán správní firmou

záměr využití

Důvody neobsazení NP

Arbesovo náměstí

13

11/2012

kancelář

Schválení záměru pronájmu tohoto NP bude předloženo RMČ Praha 5.

Arbesovo náměstí

13

11/2012

kancelář

Schválení záměru pronájmu tohoto NP bude předloženo RMČ Praha 5.

Holubova

2

11/2012

Ateliér

NP užíván jako zázemí pro stavební dělníky při opravě domu.

Lidická

36

2/2012

prodejna

NP nenabízen k pronájmu z důvodu probíhající privatizace domu.

Na Skalce

1

12/2010

ordinace lékaře

Opakovaně zveřejňovaný záměr pronájmu. O NP dlouhodobý nezájem.

Staropramenná

27

8/2010

Ateliér

Opakovaně zveřejňovaný záměr pronájmu. O NP dlouhodobý nezájem

Stroupežnického

10

08/2009

prodejna

Nerealizovaný záměr využití jako kancelář NFPQR. Nabídkové řízení na pronájem NP proběhlo v únoru 2013.

Štefánikova

 61

10/2012

prodejna

RMČ Praha 5 schválila výběr nájemce, nájemní smlouva zatím nepodepsána.

U Královské louky

5

08/2012

kancelář

RMČ Praha 5 schválila pronájem CSOP, nájemní smlouva zatím nepodepsána.

U Královské louky

5

08/2012

kancelář

RMČ Praha 5 schválila pronájem CSOP, nájemní smlouva zatím nepodepsána.

Zborovská

46

09/2012

kancelář

O NP nezájem z důvodu vysokých nákladů na vytápění. Nutná oprava výplní a vytápění. 

Záhorského

4

03/2010

školské zařízení

Objekt spadá do kompetence odboru školství, kultury a sportu. Objekt není stavebně upraven pro využití a potřeby školství.

 

 

Dále odbor obchodních aktivit eviduje řadu NP, které nejsou využívány, případně obsazeny, ale z důvodu probíhajícího soudního, příp. exekučního řízení s bývalými nájemci nejsou právně volné. Nelze je tedy řadit mezi volné NP a nabízet je k pronájmu. V případě potřeby dalších informací se, prosím, obraťte přímo na OOA.

 

 

S pozdravem

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě