Ohlušující hudba jako metoda zacházení s lidmi bez domova?

Datum interpelace:
20. 06. 2023
Datum odpovědi:
18. 07. 2023
Interpelující:
Bc. Martin Damašek, M.A.
Interpelovaný:
Ing. Milan Vrkoč
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace

Ohlušující hudba jako metoda zacházení s lidmi bez domova?

Interpelovaný: Radní Ing. Milan Vrkoč

 

Vážený pane radní,

přiznám se, že jsem až do nedávna neoplýval velkým zájmem číst interpelační výměnu mezi panem kolegou zastupitelem Lukášem Heroldem a Vámi. V případě Vaší poslední odpovědi panu kolegovi Heroldovi jsem však došel až na závěr a ten mě zaujal. Přiložil jste titulek článku z New York Post ze 17. května 2023. Titulek tohoto Vámi přiloženého článku zní: „LA blasts classical music to drive homeless people from subway station.“ První odstavec pak praví: „Los Angeles has adopted a new weapon to drive homeless people out of a subway station and reduce crime: deafening classical music….“

Možná je kalifornské Los Angeles jedním z těch západních měst, kterými se náš pan starosta inspiruje. Nevím, já však doufám, že tu nebudeme mít pod Vaším vedením ani problémy a nepořádek jako v Los Angeles, ani se nebudeme inspirovat způsoby, které volí samospráva v Los Angeles. Přeci jen, Kalifornie není ČR a Praha není Los Angeles, bylo by dobré rozlišovat místo a kulturní kontext. Stejně tak nejsme v Indianě, abychom do zdejšího Tesca nakráčeli s dlouhou střelnou zbraní pověšenou na zádech nebo v jižním Illinois, abych si v neděli před 12h nemohl koupit pivo či víno.

Rád bych opomenul jazyk článku, který jste zvolil přiložit, ale nedá mi to. Skutečně chcete pouštět hudbu „na plné pecky“, „vyhánět“ lidi bez domova, o metodě hovořit jako o „zbrani“ proti lidem bez domova a pouštět na Praze 5 hudbu „ohlušujícím“ způsobem?

Avšak metoda popsaná v článku vzbuzuje hlubší znepokojení. Asi si většina z nás pamatuje válku proti terorismu a všichni známe vězení v zátoce Guantanamo či irácké vězení Abu Ghraib. Nejspíše někdy v r. 2004 Donald Rumsfeld, ministr obrany USA, autorizoval používání zvláštních výslechových metod v těchto zařízeních, mezi něž patřilo i hlasité, „ohlušující“ pouštění hudby. Tyto metody byly předmětem vyšetřování Kongresu USA, Ministerstva spravedlnosti USA i Federálního úřadu vyšetřování a Nejvyšší soud USA o dva roky později (Hamdan v. Rumsfeld) rozhodl, že zmíněné vojenské tribunály porušily americké i mezinárodní právo a že všichni zadržení v rámci války proti terorismu spadají pod ochranu Ženevských konvencí. V r. 2014 pak Evropský soud pro lidská práva odsoudil Polsko za spolupráci s USA, když Polsko umožnilo CIA na jeho území provádět mučící výslechové praktiky, a obětem přiznal odškodnění.

Pane kolego, to, že samospráva v Los Angeles experimentuje s poněkud zvláštní metodou ještě neznamená, že je tato metoda vhodná a přenositelná do našeho prostředí, a navíc to neznamená, že soudy v USA nakonec danou metodu nezavrhnout a neodsoudí Los Angeles k nějakým odškodněním.
Proto bych se Vás, pane radní, rád otázal a požádal Vás:

 1. Z jakých renomovaných zdrojů Váš nápad vychází? (Nemám přitom na mysli americké deníky, ale odkazy na odborné studie či odborné publikace.)
 2. Jak bude užití této metody konkrétně vypadat na Praze 5?
 3. Tam, kde je tato metoda již užívána (zejména ze zmíněného Los Angeles), můžete mi, prosím, zaslat právní stanoviska o přípustnosti užití této metody a odborné texty vypovídající o vhodnosti a efektivitě této metody?
 4. Disponujete nějakým právním stanoviskem z českého prostřední stran přípustnosti této metody a odborným stanoviskem Hygienické stanice?
 5. Kolik bude případná implementace Vámi zmíněné metody stát daňového poplatníka?
 6. Jak zajistíte, že Vámi navržená metoda „vyhánění lidí bez domova ohlušující hudbou“ nebude znepříjemňovat život ostatním občanům?

 

Děkuji za Vaši odpověď.

Smíchov, 20 června 2023

Bc. Martin Damašek, M.A.
zastupitel MČ Praha 5

Odpověď:

Vážený pan
Bc. Martin Damašek, M.A.
zastupitel MČ Praha 5

Odpověď na interpelaci ze dne 20.06.2023

 

Vážený pane zastupiteli,

míst, kde se využívá hudba ve veřejném prostoru (rozhodně nejde o hlasitost), je po celém světě mnoho. Není úkolem radního, aby trávil čas děláním rešerší za peníze daňových poplatníků. Předpokládám, že při Vaší erudici nebude problém podívat se do měst, jako je Berlín, Hamburk, Mnichov, Londýn, Barcelona, Montreal, Washington, Seattle, Portland či Soluň a výčet by mohl pokračovat.

Vaše otázky vycházejí z jednostranné interpretace, jak nápad ozvučit vstup před Albertem vznikl. Tento nápad vzešel ze setkání se zástupci společnosti Albert a objektu Zlatý Anděl – návrh jakým způsobem bude postupováno mají předložit zástupci objektu Zlatý Anděl, bohužel dosud jsem žádný konkrétní návrh neobdržel.

 1. Nápad vzešel ze setkání se zástupcem společnosti Albert a zástupci objektu Zlatý Anděl.
 2. Konkrétní návrh mají předložit zástupci objektu Zlatý Anděl.
 3. Na rešerše právních a odborných stanovisek nemám opravdu ve svém osobním volnu čas a z peněz daňových poplatníků je objednávat rozhodně nebudu, proto se tomu nebudu věnovat ani ve svém pracovním čase a počkám na návrh zástupců objektu Zlatý Anděl.
 4. Nedisponuji a nebudu se hlouběji o věc zajímat do doby, než bude návrh předložen zástupci objektu Zlatý Anděl.
 5. Daňového poplatníka to nebude stát nic, připravuje to soukromá společnost ve své režii.
 6. Nejde o vyhánění lidí ohlušující hudbou, jak se jistě můžete osobně přesvědčit v několika světových metropolích.

 

S pozdravem

Ing. Milan Vrkoč
radní Prahy 5 pro veřejný prostor a životní prostředí

 

Praha 18.07.2023

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě