Bydliště

Datum interpelace:
25. 04. 2023
Datum odpovědi:
23. 05. 2023
Interpelující:
Bc. Lukáš Herold
Interpelovaný:
Ing. Milan Vrkoč
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Vážený pan
Ing. Milan Vrkoč
Štefánikova 13-15
150 00 Praha 5
Váženy pane radní,
chápu, že se nechcete více vyjadřovat k svému bydlišti, protože je víc než jasné, že na Praze 5 ve skutečnosti nebydlíte. Také Vás chci upozornit, že Bertramka není na adrese Plzeňská 448/44, kde uvádíte svoji trvalou adresu. Vyzývat vás k tomu, abyste složil mandát jako jediné čestné řešení, je asi zbytečné, protože čest vám asi nic moc neříká a sedíte na teplém místečku. Jste politický turista a po mnoha různých pokusech jste bohužel uspěl na pětce a ještě jste se stal radním. Aby všichni věděli s kým mají tu čest, budu citovat z vaše představení se, když jste chtěl kandidovat v roce 2021 do Poslanecké sněmovny v Jižních Čechách na kandidátce Pirátů a STANu
Pocházím z jihočeského Sepekova a v současnosti žiji v Hostivici u Prahy. Po středoškolském studiu zemědělky v Českých Budějovicích jsem absolvoval Vysokou školu zemědělskou (dnes ČZU), mechanizační fakultu s rozšířeným studiem na agronomické fakultě v Praze na Suchdole. Potom jsem nastoupil základní vojenskou službu a 10. prosince 1988 jsem se na Škroupově náměstí v Praze účastnil shromáždění ke Dni lidských práv, ještě na vojně jsem také podepsal petici Několik vět.
28. října 1989 jsem se účastnil nepovolené demonstrace k 71. výročí založení Československa, a protože jsem měl tehdy své pracoviště na Václavském náměstí, mohl jsem o několik týdnů později vidět a prožívat na vlastní oči přerod tehdejší totalitní společnosti ve společnost svobodnou. Jako člen OF v zemědělství jsem se snažil o transformaci našeho zemědělství zejména tím, že jsem organizoval a pomáhal zakládat různé svazy alternativního zemědělství v Československu. Poté, co byl Rudolf Battěk vyloučen ze sociální demokracie, jsem se rozhodl kandidovat v roce 1992 společně s Asociací sociálních demokratů do parlamentu za hnutí Demokraté 92 za společný stát. O mnoho let později jsem se stal na pár let členem TOP 09 (2011-2014), kde jsem svou energii věnoval zejména místní organizaci a kampani na podporu prezidentské kandidatury Karla Schwarzenberga proti Miloši Zemanovi. Po oznámení Karla Schwarzenberga o odchodu z čela TOP09 jsem tuto stranu opustil.
Získal jsem řadu pracovních zkušeností v zemědělství, biozemědělství, potravinářství a odpadovém hospodářství. Pracoval jsem jako řidič (zejména zemědělských stojů – traktoru, kombajnu, nákladního automobilu…), referent, vedoucí různých oddělení, ředitel velkoobchodu a v současnosti se jako OSVČ věnuji lektorské činnosti a výrobě keramiky.
Několik let podporuji Pirátskou stranu a v roce 2019 jsem se aktivně zapojil do její kampaně do Evropského parlamentu a stejně tak jsem činil i při posledních krajských volbách, kdy mi ale tolik času nezbývalo, protože jsem se maximálně věnoval kampani senátora Václava Lásky. Jako věřící člověk ze zemědělského, venkovského prostředí stojím v liberálně demokratickém spektru spíše na jeho pravém okraji.
Jsem připraven prakticky pomáhat při volební kampani do sněmovních voleb a taky, jak jsem již přislíbil vaší koordinátorce, podílet se na diskusích v KET zemědělství JČ.
Co k tomu dodat…. Proto se Vás ptám, na jaké kandidátce, za jakou stranu a s jakým trvalým bydlištěm, respektive v jaké části České republiky budete kandidovat příště? Ptám se zejména proto, že si by si Praha 5 odpočinula od tak – a promiňte mi to slovo – „zhovadilých“ nápadů, jako že vyřešíte naprosto neúnosnou situaci na Andělu pouštěním vážné hudby?

S pozdravem
Lukáš Herold, zastupitel MČ Praha 5
V Praze dne 25.4.2023

Odpověď:

Pane zastupiteli Herolde,

odpovídám Vám na Vaší interpelaci ze dne 25.04.2023. K věcem, ke kterým jsem se již vyjádřil se opakovaně vyjadřovat nebudu. Vaši směsici veřejného ponižování a urážek nepovažuji za interpelaci, takže na ni nehodlám jako na interpelaci odpovídat.
Nebudu reagovat na Vaše útoky na mou čest či lustrování, které jsem si již zažil za minulého režimu. Mrzí mě, že se očividně tyto praktiky používají dodnes. Asi nejde o režim – spíše o lidi, kteří ho tvoří a reprezentují.
To, co Vy nazýváte „zhovadilostí“ používají zcela vážně odborníci na bezpečnost a psychologové na mnoha místech v zahraničí. Jeden aktuální příklad za všechny Vám přikládám na druhé straně. Doufám, že se v problematice pouštění vážné hudby ve veřejném prostoru zorientujete.
Také mě mrzí, že jste si stejně jako bulvární deník blesk vybral jednu ze čtyř věcí, které jsem prezentoval, jak se snažím bojovat proti shlukování lidí bez domova a narkomanů na jednom místě. Ono to samozřejmě vypadá senzačně, a tak jak máte očividně rád – urážlivě.
Dále Vás žádám, prosím přestaňte urážet a znevažovat odborníky, kteří se snaží složité sociopatologické jevy řešit i netradičními metodami.

S pozdravem
Ing. Milan Vrkoč
radní pro veřejný prostor a životní prostředí

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě