audity

Datum interpelace:
20. 09. 2011
Datum odpovědi:
30. 11. 2011
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
MUDr. Radek Klíma
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

 

 

Interpelace 2

 

 

Vážený pane starosto,

 

jak proběhlo i sdělovacími prostředky, Rada MČ zadala celou řadu auditů hospodaření  Vzhledem k tomu, že tyto audity byly pořízeny za veřejné prostředky, žádám o jejich zveřejnění, jednak zasláním členům ZMČ, jednak publikováním na webových stránkách MČ Prahy 5.

 

 

 

 

 

RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

 

V Praze dne 20. 9. 2011

Odpověď:

 

Vážený pane zastupiteli,

 

předně – Vám děkuji za zájem, který věnujete zprávě o hospodářském auditu. Jak jsme sdělovali Vám zastupitelům i dalšími komunikačními kanály, radní jeho zadání jakožto jediného souhrnného ekonomického auditu schválili začátkem letošního roku s cílem zmapovat stav v období uplynulých dvou let a najít potenciál úspor. Bylo důležité objektivně zjistit, v jakém stavu přebíráme Úřad MČ Prahy 5, jak fungují jednotlivé složky a kde je možné uspořit, či efektivněji využít nám svěřené prostředky. 

           

            Zpráva byla financována z rozpočtu MČ Prahy 5, což automaticky neznamená, že musí být okamžitě zveřejněna. Je celá řada dokumentů na našem úřadě, které nejsou určeny pro veřejnost, stejně jako jsou materiály na ministerstvech placené z našich daní, které slouží k práci ministerstva a nejsou určeny ke zveřejnění. Proč? V auditu jsou uvedeny detailní informace o bezproblémových firmách spolupracujících s naší městskou částí, kterých je mimochodem větší polovina, a ty by mohly být v tomto kontextu poškozeny.  A v případě auditu by okamžité zveřejnění mohlo poškodit zájmy městské části, jejíž pracovníci s firmami dotčenými ve zprávě vyjednávají. Ve chvíli,  kdy se nám podaří narovnat smluvní vztahy, o kterých audit mluví, může být podle mého audit zveřejněn. Rozhodnutí však není na mně, ale na celé radě.

 

            Předpokládám, že Vaše otázka směřuje i k dalším studiím jako je například Informační koncepce městské části Praha5, či Procesně organizační analýza městské části Praha 5. Co se týká těchto jmenovaných studií, byla například Informační koncepce městské části Praha 5 prezentována na schůzce uspořádané pro zastupitele, kde jim byla též předána v elektronické podobě. Procesně organizační analýza městské části Praha 5 se týká primárně struktury vlastního úřadu a přenesené působnosti a bude promítnuta do návrhu nové organizační struktury, která se nyní připravuje. Samozřejmě pokud máte zájem, bude Vám umožněno se i s ní seznámit.

 

 

S pozdravem

 

 

MUDr. Radek Klíma

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě