Informace pro OSVČ: žádost o ošetřovné je třeba poslat na Ministerstvo průmyslu a obchodu

31/03/2020

Jako dodatek k rozhodnutí o poskytnutí dotace (tzv. ošetřovného) i OSVČ, které po uzavření školy nebo jiných dětských zařízení zůstaly s dětmi doma či se starají o osobu zdravotně postiženou aspoň ve stupni I, a přišly tak o příjem z podnikatelské činnosti, o kterém 27. března informovalo Ministerstvo průmyslu a odchodu ČR, vydalo dnes MPO pro osoby samostatně výdělečné činné tuto výzvu:

 

  • Podání žádosti VČETNĚ PŘÍLOH učiní žadatel na Ministerstvo průmyslu a obchodu

prostřednictvím datové schránky bxtaaw4 (do předmětu uvést fpmpo20), nebo

e-mailem s elektronickým podpisem na adresu: fpmpo20@mpo.cz, předmět e-mailu: fpmpo20, nebo

originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32

110 15 Praha 1

Obálka musí být označena „neotvírat“ „fpmpo20“.

 

  • Speciální informační linka MPO pro podnikatele a živnostníky: 224 854 444 

 

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Příloha žádosti o dotaci – doklad o uzavření školského dětského zařízení (školy), které ošetřované dítě navštěvuje, nebo zařízení poskytujícího sociální služby, se dokládá v originále nebo prosté kopii. Vzor dokladu není stanoven.

Je možno použít formulář zveřejněný na stránkách České správy sociálního zabezpečení. 

 

 

  • AKTUÁLNÍ INFORMACE včetně nejčastějších dotazů k této problematice a odpovědí na ně
    naleznete v příloze.

 

Pro více informací mohou OSVČ kontaktovat oddělení registrace (agenda živnostenská).

 

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě