Rozpočet 2020

Zastupitelstvo městské části dne 17. prosince 2019 schválilo rozpočet městské části na rok 2020, finanční plán zdaňované činnosti na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 až 2025.

V souladu s ustanovením zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se schválený rozpočet zveřejňuje na internetových stránkách městské části. V listinné podobě je rozpočet k nahlédnutí v sekretariátu odboru ekonomického, Štefánikova 13, 15, 1. patro, kancelář č. 141.

Přílohy ke stažení