Závěrečný účet městské části za rok 2020

Závěrečný účet městské části schválilo zastupitelstvo městské části na svém zasedání 22. června 2021.

Závěrečný účet se trvale zveřejňuje na internetových stránkách městské části, v listinné podobě je k dispozici v sekretariátu odboru ekonomického, Štefánikova 13, 15, 1. patro, dveře č. 141.

Přílohy ke stažení