Závěrečný účet městské části za rok 2020

Závěrečný účet městské části schválilo zastupitelstvo městské části na svém zasedání 22. června 2021.

Závěrečný účet se trvale zveřejňuje na internetových stránkách městské části, v listinné podobě je k dispozici v sekretariátu odboru ekonomického, Štefánikova 13, 15, 1. patro, dveře č. 141.

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě