DOPRAVA A PARKOVÁNÍ

Vážení sousedé, níže vám v souvislosti s nynějším nouzovým stavem (prodloužen do 1. dubna 2020) přinášíme souhrnné aktuální informace týkající se městské hromadné dopravy (MHD), dopravních omezení a parkování, včetně odkazů, na nichž  je možné najít potřebné informace.

Nové:

Pěší v hlavním městě nebudou muset na křižovatkách mačkat u semaforu tlačítko pro chodce. Jakým způsobem budou tlačítka vyřazena z provozu a kdy přesně se tak stane, zatím není jasné.

 

I. MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA (MHD) 

Od pondělí 23. března 2020 do odvolání platí prázdninový jízdní řád pro MHD  v Praze.
Pro cestující platí povinnost mít roušku.
Aktuální změny v Pražské integrované dopravě sleduje na webových stránkách ZDE.

 

Metro

Od soboty 21. března bude na všech linkách metra nasazen prázdninový jízdní řád, což znamená prodloužení intervalů o 1–2 minuty. I tak ale předpokládáme dostatečnou kapacitní rezervu, díky které by si mohl každý v dopravním prostředku pohodlně sednout.

Tramvaje

Od pondělí 23. března bude na všech tramvajových linkách také nasazen prázdninový jízdní řád, což v praxi znamená prodloužení intervalů ve špičkách i během dopoledního období všedních dnů o 2 minuty (ve špičkách z 8 na 10 minut, dopoledne z 10 na 12 minut). U páteřních linek 9, 17 a 22 bude interval ve špičkách upraven ze 4 na 5 minut a dopoledne z 5 na 6 minut. Oproti běžnému prázdninovému provozu budou jezdit také linky 4 a 21.

Večerní a noční doprava

Vzhledem k velmi výraznému poklesu poptávky hlavně ve večerním a nočním provozu bude od pátku 20. března dočasně provoz o víkendových nocích stejný jako ve všední dny, tedy intervaly u tramvají (91 až 99) a páteřních autobusových linek (904, 905, 910, 911, 912 a 915) zůstanou na 30 minutách. Podobně jako u doplňkových denních autobusových linek bude také provoz doplňkových tramvajových linek č. 2, 8, 12, 13 a 15 od pondělí 23. března ukončen již kolem 22:30.

Autobusy

Provoz autobusů zůstává stejný jako dosud, čili jsou v pracovních dnech mírně prodlouženy intervaly na nejčastěji jezdících linkách, u vybraných městských linek je provoz ukončen již ve 22:30, zároveň nejsou v provozu školní linky ani školní spoje na příměstských linkách. Od soboty 21. března bude dále prodloužen interval u letištních linek č. 100 a 119 vzhledem k omezenému provozu Letiště Václava Havla Praha.

Vlaky

Provoz vlaků zatím zůstává bez omezení kromě městské linky S49 (Roztoky u Prahy – Praha-Hostivař), která nevyjede již od středy 18. března. Je možné, že s ohledem na výrazný pokles počtu cestujících dojde v následujících dnech ke snížení kapacity i na dalších vlakových linkách, nicméně všechny případné úpravy je nutné koordinovat se Středočeským krajem.

I nadále jsou v platnosti všechna dosavadní preventivní opatření pro minimalizaci rizika nákazy v MHD, tedy povinnost otevírat v zastávkách všechny dveře vozů, vyhrazení prostoru předních dveří autobusů pouze pro řidiče, vypnuté systémy uzavřené cirkulace vnitřního vzduchu ve vozidlech, a také zvýšená dezinfekce dopravních prostředků. I nadále mají cestující povinnost vstupovat do dopravních prostředků a do prostoru stanic metra se zakrytým nosem i ústy pomocí respirátoru, roušky, šátku, šály či jiné tkaniny.

Pro nákup jízdenek doporučujeme cestujícím využít aplikaci PID Lítačka nebo bezkontaktní terminály, případně si jízdenky zajistit předem v jízdenkovém automatu, či e-shopu. Pro vyhledání aktuálního spoje doporučujeme kromě webových stránek PID www.pid.cz používat aplikaci PID Lítačka nebo portál www.idos.cz.

Doporučení a opatření DPP:

Cestující by měli za jízdy seděli a nedotýkat se madel a tyčí.

Preventivním opatřením proti šíření nového koronaviru je dočasné zrušení zastávek na znamení. Řidiči zastavují ve všech zastávkách, aby cestující nemuseli dávat znamení řidiči.

 

II. JARNÍ BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ ULIC

TSK zajistí v následujících týdnech tradiční jarní blokové čištění ulic hlavního města s ohledem na nouzový stav ručním způsobem, při kterém Pražané nebudou muset přeparkovávat svá vozidla. Odtahy aut nehrozí.

Úklid ulic na Praze 5 začne v neděli 5. dubna 2020.

Více informací najdete na webových stránkách MČ Praha 5 ZDE.

 

III. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A UZAVÍRKY TÝKAJÍCÍ SE MČ PRAHA 5 

Od pondělí od pondělí  23. 3. 2020 do neděle 20. 12. 2020 je uzavřena komunikace Klikatá. První etapa v termínu od 23. 3. 2020 se týká úseku mezi ulicemi U Waltrovky a Mezná.

Obousměrná objízdná trasa je stanovena po ulicích Radlická a U Trezorky.

Odbor dopravy Úřadu MČ Praha 5 sděluje občanům, že práce budou probíhat po etapách  s tím, že vždy bude zajištěna dostupnost nemovitostí, kterých se práce budou týkat. Příjezd k nemovitostem bude zajištěn po dohodě se stavbou.

Informační tabule o uzavření komunikace Klikatá budou instalovány na příjezdových komunikacích Jinonická, Bucharova, Jeremiášova a Radlická.

Informace o postupu prací a uzavírek jsou dostupné též na www.dopravniinfo.cz

Děkujeme vám za pochopení tohoto významného dopravního omezení.

Od pátku 20. března 2020 pokračuje rekonstrukce ulice Vltavská v úseku ulice Nádražní – Hořejší nábřeží. Ukončení je předběžně naplánováno na konec června 2020. Z důvodu rekonstrukce došlo k dopravnímu omezení.

Dopravní omezení

Po dobu uzávěry jižní poloviny vozovky bude vedena objízdná trasa ve směru na centrum ulicí Svornosti a po Hořejším nábřeží.

Dále jsou navrženy objízdné trasy ulicemi Pivovarská a U Královské louky.

Po dobu stavby nebude možno parkovat v části ulice Staropramenná a Pivovarská.

Děkujeme vám za pochopení tohoto významného dopravního omezení.

 

IV. ZÓNY PLACENÉHO STÁNÍ (ZPS)

Na základě pokynu Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP) je od 16. 3. 2020 do odvolání přerušen provoz Zón placeného stání (ZPS) v plném rozsahu.

Parkování je tedy ve všech ZPS v Praze bezplatné. Kontrola oprávněnosti parkování  neprobíhá, pouze se monitoruje volná kapacita stání. Monitorovací vozidla tedy v současné době jezdí, ale sbírají pouze statistické údaje. Na vozidlech je viditelně umístěna následující informace: „PARKOVÁNÍ BEZPLATNÉ – MONITORUJEME VOLNÉ KAPACITY STÁNÍ“.

V souvislosti s tímto rozhodnutím je do odvolání přerušen provoz výdejny ZPS Preslova 5, Praha 5.

Podle aktuálních informací Oddělení organizace dopravy MHMP jsou o dočasném přerušení provozu ZPS informováni  občané prostřednictvím letáků přímo na parkovacích automatech –  informace jsou v češtině a angličtině.

Do všech automatů je v současné době nahrávána tarifní tabulka (v češtině, angličtině, francouzštině, němčině, polštině a ruštině).

Za stání v ZPS není možné zaplatit ani přes virtuální parkovací hodiny (VPH), kde je stručná informace rovněž vyvěšena.

Způsob prodlužování dlouhodobých parkovacích oprávnění pro rezidenty, abonenty a další v době nouzového stavu MHMP řeší, o vývoji Vás budeme informovat.

Pro více informací sledujte na webových stránkách Parkuj v klidu.

 

Aktuality týkající se KORONAVIRU naleznete ZDE

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě