Dokumenty Výboru školského

Statut Výboru školského
Zpráva o činnosti Výboru školského ZMČ Praha 5 za období říjen 2019 – únor 2020

Programy

2019

2020

Zápisy

2019

2020