Dokumenty oddělení sociálně právní ochrany dětí

27/03/2024

Úsek péče o rodinu a dítě – seznam ulic

Úsek kurately pro děti a mládež – seznam ulic

Úsek náhradní rodinné péče – rozdělení dle počátečního písmene příjmení

 

Katalog organizací k sociálně – právní ochraně dětí

 

Nařízení č.2/2023 – Standardy kvality sociálně-právní ochrany

Od 1. ledna 2015 jsou orgány sociálně – právní ochrany dětí (OSPOD) povinny naplňovat standardy kvality dle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 473/2012 Sb. Dokumenty upravují poskytování sociálně – právní ochrany dětí ve správním obvodu MČ Praha 5. Standardy kvality sociálně – právní ochrany dětí mají dále oporu v § 9 a), odstavec 3, 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, v znění pozdějších.

Standardy kvality jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je určena úroveň kvality poskytované sociálně – právní ochrany při postupu orgánů sociálně – právní ochrany dětí ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu, včetně stanovení vnitřních postupů orgánu sociálně – právní ochrany.

 

Nařízení viz příloha

 

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě