Tržní řád

Položka Popis položky
Název úkonu Podání návrhu na změnu „přílohy č. 1“ nařízení č. 21/2021 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů.
V jakém případě ve věci jednat

Navrhovatel požaduje změnu přílohy č. 1 tržního řádu

 

Charakteristika úkonu Návrh změny
Výsledek úkonu Zařazení, nezařazení nebo vypuštění navrhovaného místa
Kdy věc řešit V případě zájmu o změnu tržního řádu
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Vyplněný, elektronicky podepsaný návrh (elektronický podpis lze doplnit do 5 dnů) na požadovanou změnu tržního řádu s uvedením následujících údajů:

– druh místa pro nabídku, prodej zboží nebo pro nabídku, poskytování služeb (tržnice, tržiště, tržní místo, restaurační zahrádka v době po 22.00 hod., místo pro konání trhů, trasa pro pojízdný prodej zboží nebo poskytování služeb, předsunuté prodejní místo, místo pro nabídku zboží a místo pro nabídku služby)

– adresa vybraného místa (městská část, ulice, číslo popisné a

orientační, případně další upřesnění)

– velikost vybraného místa v m2

– prodejní doba (pokud je jiná než stanoví nařízení)

– sortiment prodeje (druh služby)

– období provozování činnosti (počáteční a konečný datum provozu)

Přílohy:
– situační plánek místa

– další upřesňující doklady, například: průkaz živnostenského oprávnění, výpis z obchodního rejstříku, stanovisko orgánů památkové péče, Hygienické stanice hl. m. Prahy, drážního úřadu, apod.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Vyplněný návrh na změnu tržního řádu s uvedením následujících údajů:

– druh místa pro nabídku, prodej zboží nebo pro nabídku, poskytování služeb (tržnice, tržiště, tržní místo, restaurační zahrádka v době po 22.00 hod., místo pro konání trhů, trasa pro pojízdný prodej zboží nebo poskytování služeb, předsunuté prodejní místo, místo pro nabídku zboží a místo pro nabídku služby)

– adresa vybraného místa (městská část, ulice, číslo popisné a orientační, případně další upřesnění)

– velikost vybraného místa v m2

– prodejní doba (pokud je jiná než stanoví nařízení)

– sortiment prodeje (druh služby)

– období provozování činnosti (počáteční a konečný datum provozu)

Přílohy:
– situační plánek místa

– další upřesňující doklady, například: průkaz živnostenského oprávnění, výpis z obchodního rejstříku, stanovisko orgánů památkové péče, Hygienické stanice hl. m. Prahy, drážního úřadu, apod.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Vyplněním formuláře na stránkách Hlavního města Prahy nebo Městské části Praha 5 ve formátu PDF:

http://www.praha.eu/file/2703790/FORMULAR_navrh_na_zmenu_TR.pdf

https://www.praha5.cz/narizeni-c-21-2021-sb-hl-m-prahy-kterym-se-vydava-trzni-rad/

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Písemně na adresu:

Magistrát hl. m. Prahy

Jungmannova 35/29

110 00 Praha 1

 

nebo

 

Městská část Praha 5

náměstí 14. října 1381/4

150 00 Praha 5 – Smíchov

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeném elektronicky Žádost není zpoplatněna
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeném jinak než elektronicky Žádost není zpoplatněna
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky Nejsou
Časté dotazy

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

–        žádné lhůty nejsou stanoveny, tržní řád se novelizuje zpravidla 1 x ročně

Sankce Nejsou stanoveny
Působnost státní správa vykonávaná v přenesené působnosti
Oblast Tržní řád
Klíčová slova Tržní řád, návrh na změnu tržního řádu
Počátek platnosti popisu úkonu 6. 1. 2021
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému Neeviduje se

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě