Budoucí podoba Motolského údolí a Botiče představena v CAMPu

12/02/2020

V úterý 11. 2. 2020 byly v Centru architektury a městského plánování (CAMP) veřejnosti představeny dva projekty – budoucí podoba Motolského údolírevitalizace údolí Botiče. Projekt, který se týká území Prahy 5, má dvě etapy – první „Plzeňská – Vrchlického“ řeší východní část území od Košířského náměstí po Městský okruh, druhá etapa „Plzeňská – Motol“ se věnuje západní části území od Motolských rybníků po Košířské náměstí.

Za autory z atelieru A69 a jejich spolupracovníky prezentoval studii architekt Boris Redčenkov, nad studií s veřejností diskutovali náměstek primátora pro rozvoj Petr Hlaváček, náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr, starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková a radní pro územní rozvoj Zdeněk Doležal.

Představeny byly možnosti a priority dalšího postupu, zejména pak připravenost hl. m. Prahy na rozvoji Motolského údolí s Prahou 5 spolupracovat. Z projektů, které se již připravují k dalšímu pokračování lze jmenovat revitalizaci Motolských rybníků, parku Motolka, probíhá obnova osady Buďánka a řada dalších.

Veřejnost se o celou studii živě zajímala. Nejvíce se diskutovalo o podmíněnosti některých záměrů, zejména pak zklidnění Plzeňské ulice dostavbou Radlické radiály. Všichni přítomní se shodli na společném zájmu, aby koncepce rozvoje celého Motolského údolí včetně odkrytí v současnosti převážně zatrubněného Motolského potoka byla realizována prioritně tak, aby samotná realizace Radlické radiály nebyla pro rozvoj Motolského údolí při zklidnění dopravy překážkou.

Vizualizace studie: atelier A69

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě