Interaktivní výstava projektu Motolského údolí zahájena

23/05/2018

V úterý 22. května 2018 se v zasedací síni Zastupitelstva městské části Praha 5 konala prezentace projektu Motolské údolí architektonického studia  A69 – architektii.

Prezentaci zahájila předsedkyně Výboru územního rozvoje Ing. arch. Zuzana Hamanová a radní JUDr. Tomáš Homola. Za architekty A69  projekt uvedl Ing. arch. Boris Redčenkov.

V závěru prezentace proběhla diskuze s občany ohledně projektu a dopadů změn na rezidenty.

Na veřejnou prezentaci spojenou s diskuzí navázalo zahájení interaktivní výstavy na náměstí 14. října (před kostelem sv. Václava).

Na pěti oboustranných panelech jsou umístěny vizualizace deseti vytipovaných klíčových prostranství dané lokality a občané mají  možnost označit jimi preferovanou podobu. Jak? V Malé výstavní síni ÚMČ Praha 5 (vedle bočního vstupu do OC Nový Smíchov) si mohou vyzvednou lepítka, která mohou nalepit na jednotlivé lokality na výstavních panelech a vyjádřit tím svůj názor ohledně budoucí podoby daných míst.

Výstava potrvá do 4. 6. 2018.

Pomůžete vytvořit návod, kam dál se projekt posune? Přijďte se podívat na výstavu a pokračujte v zapojení se do plánování nové podoby Vaší ulice.

Foto: JUDr. Tomáš Homola (první zleva ), Ing. arch. Boris Redčenkov,  Ing. arch. Zuzana Hamanová

Foto: Architekti A69: Ing. arch. Pavla Enochová (první zleva), Ing. arch. Barbora Haverlová, a  Ing. arch. Boris Redčenkov, za MČ P5 – Ing. arch. Zuzana Hamanová, JUDr. Tomáš Homola

Foto: Interaktivní výstava projektu Motolské údolí  na nám. 14. října

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě