Ani po 25. květnu nebudeme moci roušky zcela odložit

Řadu mimořádných opatření, která budou v ČR platit od příštího týdne, konkrétně od pondělí 25. května, dnes zveřejnilo na svých webových stránkách Ministerstvo zdravotnictví. Ta zahrnují nejen nošení roušek, ale také povinnosti související s pořádáním velkých akcí, provozem hotelů a restaurací nebo zdravotnických zařízeních.

Až do odvolání bude povinné zakrývat si nos a ústa ve vnitřních prostorách budov – tedy v obchodech či na úřadech, dále v prostředcích MHD a na místech, kde není zachován dvoumetrový odstup osob. Rouška bude například povinná i pro hosty restaurace, s výjimkou doby konzumace.

I navzdory zvyšujícím se venkovním teplotám si budeme muset zvyknout na to, že roušky zcela neodložíme ani na koupalištích a u bazénů. Možné to bude pouze ve vodě nebo na podložce, která ovšem musí být dostatečně vzdálená od podložky sousední. V případě pouhého pobytu na „suchu“ je nutné si dýchací cesty zakrýt.

Stále platí i opatření týkající se provozování farmářských trhů – tzn. zajištění dostatečného odstupu mezi stánky či stolky, udržování odstupu zákazníků, zajištění dezinfekčních prostředků u každého prodejního místa či zákaz konzumace a ochutnávky potravin.

Další z mimořádných opatření omezuje do odvolání provoz škol a školských zařízení. Osobní přítomnost ve škole je kupříkladu povolena žákům 9. tříd, žákům 1. stupně základních škol a dětem v přípravných třídách, přičemž docházka není povinná a žáci musejí školu navštěvovat v neměnných, nejvýše 15 členných skupinách.

Od 25. května je povoleno konání vnitřních i venkovních akcí s maximálním počtem 300 účastníků, přičemž musí být zachován odstup mezi osobami alespoň 2 metry (s výjimkou členů jedné domácnosti) a po celou dobu konání akce musejí být jejím návštěvníkům k dispozici nádoby s dezinfekčními prostředky.

 

Plné znění jednotlivých Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví najdete ZDE a také v přiložených přílohách.

S opatřeními platnými po 25. květnu jsme vás seznámili i ZDE.

Přílohy ke stažení