Nouzový stav skončil, některá mimořádná opatření platí dál

V neděli 17. května 2020 ve 24:00 skončil nouzový stav, který Vláda ČR z důvodu pandemie koronaviru vyhlásila 12. března. I nadále však platí některá mimořádná opatření, která byla v souvislosti s šířením nemoci Covid-19 vyhlášena. Nabízíme vám malou rekapitulaci toho, co je třeba v současné době stále dodržovat.

 

I nadále platí, že…

  • všem osobám, až na přesně definované výjimky, je zakázán pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné;
  • je zakázáno pobývat na veřejně dostupných místech v počtu více než deset osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu;  stále platí, že je nutné zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry,
  • jsou zakázána divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob; při pořádání akcí na veřejnosti musí být dodržována následující pravidla: je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti, a je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
  • je zakázán organizovaný trénink ve vnějších i vnitřních sportovištích s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob; při pořádání takových akcí není povoleno využívat společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání toalet, a to za stanovených podmínek.

 

Podrobné informace o všech platných opatřeních najdete ZDE

 

A co se je naopak povoleno?

 

 

Harmonogram uvolňování podnikatelských činností, opatření ve školách a v sociálních službách najdete ZDE.

 

  • POZOR – i po 25. květnu bude povinné nosit roušku ve vnitřních prostorách staveb, prostředcích veřejné dopravy a při blízkém kontaktu s další osobou  

 

Zdroj: Vláda ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR