31. výzva MPSV (NPO) – budování dětských skupin

06/06/2023

Výzva MPSV z Národního plánu obnovy je zaměřena na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR. Podporovanými aktivitami jsou: nákup nemovitostí (objektů k rekonstrukci, pozemků), výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu či zázemí pro dětské skupiny.

Výše příspěvku:                    až 100 % způsobilých výdajů včetně DPH i vnitřního vybavení

(dotace ve výši 1–25 mil. Kč)

Ukončení příjmu žádostí:    15. 11. 2023 v 16:00 hod.

Oprávnění žadatelé:             Městské části hl. města Prahy, kraje, obce

Příspěvkové organizace městských částí HLMP

Dobrovolné svazky obcí

Příspěvkové organizace obcí, krajů, HLMP

Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace

Veřejnoprávní VŠ

Ústavy AV ČR

Veřejné výzkumné organizace

Dokumenty ke stažení: ZDE

FAQ: ZDE

Semináře: ZDE

Metodická podpora: Anna Machátová, Tel.: 778 427 892, anna.machatova@mpsv.cz

Konzultace: Michaela Nováková, Tel. 771 139 293, michaela.novakova6@mpsv.cz

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě