Zveme vás na diskuzi: Češi Evropany

Městská část Praha 5 ve spolupráci s Evropským institutem Renaissance vás zve na strukturovanou diskuzi na téma „ČEŠI EVROPANY“. Přijďte ve čtvrtek  25. dubna 2019 od 17 hodin do zasedací místnosti č. 603 na úřadě MČ  Praha 5, 6. patro, Štefánikova 13 -15, kde se budeme spolu s předními odborníky zabývat otázkami naší identity, bezpečnosti a budoucnosti Evropy.

Pozvání přijali a se svými příspěvky vystoupí Karel Schwarzenberg, místopředseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, generál Jiří Šedivý, bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR, Petr Jantač, legislativní právník a Petr Fleischmann, člen správní rady Forum 2000.

Registrace se koná v čase od 17:00 do 17:20, následně setkání zahájí radní Štěpán Rattay, který nad setkáním převzal záštitu.

  • Program: Poselství Roberta Schumana, Cášská dohoda jako pokračování Elysejské smlouvy a Evropský projekt.

Harmonogram příspěvků:

17:30 Petr Jantač: „Čím může Schumanova deklarace přispět k politické a vojenské integraci v Evropské unii?“
17:50 Petr Fleischmann: „Duch Cách“
18:10 Jiří Šedivý: „Vývoj bezpečnostní politiky EU a ČR“
18:30 Karel Schwarzenberg: „Češi Evropany“
18:50 -19:40 Strukturovaná diskuze: moderuje Ivo Kaplán, Evropský Institut Renaissance

 

Více na: http://www.renaissanceinstitut.org/