Ztráta úmrtního listu

Co udělat v případě ztráty úmrtního listu?

Dostavit se na pracoviště matriky podle místa úmrtí. Na tomto pracovišti Vám bude vydán druhopis – duplikát dokumentu při předložení občanského průkazu.

Za vyhotovení druhopisu Vám bude účtován správní poplatek ve výši 100,- Kč.

Současné matriční doklady lze používat jak v tuzemsku, tak v zahraničí.