ZŠ a MŠ Barrandov – Hlubočepy hledá ředitele/ředitelku

ÚMČ Praha 5

Rada městské části Praha 5 vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615.

 

Předpokládaný nástup:  1. 9. 2019

 

Přihlášky jsou přijímány do 22. července 2019 (včetně). Podrobné informace naleznete na úřední desce MČ Praha 5 v příloze ke stažení níže.

 

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

  • odborná kvalifikace odpovídající pro výkon činností ředitele školy dle zákona o pedagogických pracovnících,
  • délka praxe dle zákona o pedagogických pracovnících,
  • plná způsobilost k právním úkonům,
  • občanská a morální bezúhonnost (zákon č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších změn),
  • zdravotní způsobilost,
  • znalost českého jazyka.

 

Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ky:

  • znalost školských právních předpisů a školské problematiky,
  • znalost zákoníku práce a souvisejících pracovněprávních předpisů,
  • základní ekonomické znalosti (znalosti ve financování příspěvkové organizace), znalosti práce na PC,
  • řídící a organizační schopnosti.

 

Kontakt:

Mgr. Jana Zacharová

vedoucí Odboru školství MČ Praha 5

tel.: 257000459

e-mail: jana.zacharova@praha5.cz

 

 

Přílohy ke stažení