Zpřístupnění informací o zpracování osobních údajů

Úřad městské části Praha 5 jako zpracovatel na základě ustanovení § 18, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpřístupňuje v přiložené tabulce informace o zpracování osobních údajů, které mu jako správci ukládá zvláštní zákon nebo je takových osobních údajů třeba k uplatnění práva povinností vyplývajících ze zvláštního zákona. Informace se týkají účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchování.

Přílohy ke stažení