Zóny vítané i odmítané aneb Parkování jako věčné téma

Modré, fialové a oranžové čáry, které určují, kdo a na jak dlouho za nimi smí zaparkovat, rozdělují nejen motoristy na ty, kteří vlastní oprávnění, a ty, kteří musejí své auto odstavit jinde. Rozdělují také obyvatele naší městské části na příznivce a odpůrce tohoto opatření.

Na prvním setkání paní starostky Renáty Zajíčkové s občany Prahy 5, které proběhlo 21. listopadu, se téma zón opět hodně probíralo. Pojďme si tedy znovu popsat důvody pro zavedení zón a argumenty pro i proti. Třeba pak i vy budete z více úhlů pohledu vnímat postoje lidí, kteří právě ohledně zón placeného stání nepatří do vašeho názorového tábora.

 

Impulz k dominovému efektu

Především je nutné zopakovat, že parkovací zóny jako takové nejsou výmyslem jednotlivých městských částí, tedy ani žádnou svévolí Prahy 5, ale že o jejich zavedení na území hlavního města rozhodl magistrát. Jsou tedy realizovány podle Zásad pro zřizování zón placeného stání na území hl. m. Prahy, které byly schváleny usnesením Rady hl. m. Prahy dne 9. září 2014. Ve chvíli, kdy začaly zóny reálně fungovat, způsobily reakci podobnou dominovým kostkám, do kterých strčíte a ony padají jedna po druhé. Podobně se začali chovat motoristé. Ti, kteří nemají povolení pro parkování v konkrétní oblasti zón placeného stání, nechávají svá vozidla co nejblíže za hranicí parkovacích zón. V místech, kde končily ony modré parkovací čáry a začínal běžný režim, se pak už nedalo zaparkovat a i rezidenti v těchto lokalitách začali volat po zavedení modré zóny až k nim. Proč? No protože neměli kde zastavit v okolí vlastního bytu či domu. Při rozšiřování zón se pak problém pravidelně přelije tam, kde zóny končí. Důvod jejich rozšiřování je tedy vždy nejlépe srozumitelný těm, kteří si zkusili chvíli bydlet a parkovat v oblasti za koncem zavedených zón a nakonec často právě o rozšíření zón sami žádali.

 

Jsou místa, kde jsou zóny zbytečné?

Odlehlé a slepé ulice a uličky, zapomenutá zákoutí, dosud klidné oblasti ve vilových čtvrtích. Tam nejčastěji lidé považují zavedení zón placeného stání za zbytečnost, která jim komplikuje život. Ti, kteří dosud bez problémů parkovali před domem třeba i několik aut, bojují s komplikacemi a vyřizováním povolení. Mají pocit, že se stali oběťmi zbytečné šikany úřadů. Zkušenosti ovšem ukazují, že řidiči bez parkovacího oprávnění jsou vynalézaví. Pokud v oblasti se zavedenými zónami zůstanou místa s volným režimem, ať jsou jakkoli do té doby zapadlá či schovaná před světem aut, auta si je najdou. Z míst, která byla dosud klidná a kde parkování nepředstavovalo problém, se pak stávají odstavná parkoviště. My ovšem slyšíme vaše výtky, typickým příkladem je ulice Trachtova v Košířích. Po půl roce od rozšíření zón chceme provést revizi a pracovat s informacemi už na základě půlročních zkušeností. Pokud se někde zóny opravdu ukážou jako zbytečné, je možné rozhodnutí revidovat a v takových lokalitách je zrušit.

 

Jak se zorientovat v tom, kde zóny jsou, budou a kolik se bude platit?

V Praze 5 jsou od 18. 11. 2019 zóny nově v lokalitách Cibulka, Košíře, Šalamounka, Farkáň, v ulici Musílkova a na Černém vrchu. V těchto oblastech se nově jedná o celkem 2 513 zpoplatněných míst. Nové zóny jsou jak modré, tak i fialové. Podrobnosti zde: http://www.parkujvklidu.cz/rozsireni-zps-v-praze-5-od-18-11-2019/. Na webu www.parkujvklidu.cz naleznete i velké množství odpovědí na nejčastější otázky.

Připomeňme si rozdělení zón a jejich odlišnosti:

 

Povolení pro parkování vyřídíte ve výdejně parkovacích oprávnění na adrese Preslova 5, Praha 5 (https://www.praha5.cz/zony-placeneho-stani-5/).

 

Zvažujeme založení fondu pro investice do parkovacích míst

Vzhledem k tomu, že považujeme za správné, aby zisky ze zón placeného stání sloužily přímo ke zvyšování komfortu parkování na území Prahy 5, uvažujeme o založení speciálního fondu, do kterého by příjmy z parkovacích zón plynuly a který by následně zajišťoval investice do vzniku nových parkovacích míst. Ačkoli se asi nikdy nedostaneme do situace, kdy budou všichni spokojeni s řešením složité situace
s parkováním, která se týká prakticky celého hlavního města, nejen Prahy 5, snažíme se vždy najít řešení, které v dané oblasti vyhovuje většině. Proto jsme připraveni revidovat situaci, jak už jsme zmínili, po půl roce od zavedení zón a reagovat na vaše podněty a dotazy.

***

Na závěr vybíráme některé vaše otázky k tématu a přikládáme odpovědi:

Otázka:

„Kromě svého vlastního auta mám i služební vůz. Jak mám postupovat, abych za obě auta platil jeden poplatek?“

 

Viz Metodika výdeje parkovacích oprávnění. Parkovat dvěma vozy lze, ale platit je třeba za obě vozidla. Komunikace a chodníky jsou v majetku Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP) a ten má právo rozhodnout o jejich zpoplatnění.

 

Otázka:

„Jak mám on-line prodloužit parkovací povolení?“

 

Pokud je parkovací oprávnění (POP) propadlé, není možné provést on-line prodloužení. Je třeba navštívit výdejnu a zřídit si parkovací oprávnění (PO) znovu. Systém CIS je ve správě TSK Praha, a. s., nikoli jednotlivých městských částí (v tomto případě Prahy 5).

Postup v případě, kdy parkovací oprávnění propadlé není:

V současné době existuje možnost prodloužení parkovacího oprávnění „z domova“ prostřednictvím osobních stránek uživatele. Při první registraci (první žádosti) o parkovací oprávnění, pokud dal žadatel k dispozici e-mailovou adresu, systém následně zaslal (za cca 24 hod.) přístupové heslo do osobních stránek uživatele (OSU).  Návod pro obsluhu osobních stránek uživatele: OSU – uživatelská příručka.

 

Pokud je držitel v osvědčení o registraci vozidla uveden jako vlastník vozidla, může žádost o prodloužení POP podat (na základě čestného prohlášení) prostřednictvím osobních stránek uživatele (OSU). Stejně tak je možné postupovat v případě přenosných parkovacích oprávnění. Postup podání žádosti najdete
v manuálu k OSU (Nápověda -> Nápověda – PDF manuál). Žádost o nové parkovací oprávnění (POP), jakož i žádost o prodloužení POP v jiném než výše zmíněném případě je nutno podat výhradně v místně příslušné výdejně parkovacích oprávnění.

 

Zřizovatelem ZÓN PLACENÉHO STÁNÍ je podle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. hlavní město Praha. Servisní organizací pro zřizovatele ZPS je společnost TSK Praha, a. s., a tento systém je používán v městských částech, kde jsou zóny placeného stání zaváděny. 

 

Otázka:

„Proč jste v odlehlé rezidenční oblasti v Košířích zřídili parkovací zóny, které jsou k ničemu? Navíc silnice je nyní nalinkovaná tak, že pokud by stála auta ve vyznačených pruzích, ani se nebude dát projet! Pruhy v nepřehledné zatáčce v kopci a přímo na křižovatce!!! Přijďte se tam podívat.“

 

V ulici Trachtova jsou zóny placeného stání (dále jen ZPS) i z toho důvodu, aby zde i nadále bylo pro rezidenty i do budoucna vůbec možné parkovat. Pokud by se ulice vynechávaly ze ZPS, pak by v nich mohli parkovat všichni. ZPS v současnosti vždy tvoří ucelené celky.

 

Peníze se odevzdávají na Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen MHMP), poté proběhne vyúčtování
a následně budou navráceny do veřejného prostoru (dle rozhodnutí Rady městské části Praha 5 – dále jen RMČ).

 

K projektu ZPS ještě zopakujeme následující:

 

Projekt zón placeného stání (ZPS) je celopražským projektem, zrušit ho jako celek by mohl pouze zřizovatel – Magistrát hl. m. Prahy. V současné době dochází k opačnému trendu – a to je rozšiřování do dalších městských částí.

http://www.parkujvklidu.cz/rozsireni-zps-v-praze-5-od-18-11-2019/

http://www.parkujvklidu.cz/rozsireni-zps-v-praze-6-od-18-11-2019/

http://www.parkujvklidu.cz/rozsireni-zps-v-praze-4-od-2-12-2019/

http://www.parkujvklidu.cz/rozsireni-zps-praha-9-od-6-1-2020/

 

Kontakt

E-mail: parkujvklidu@tsk-praha.cz

Tel.: +420 257 015 257

(Po–Pá 09:00–11:00 a 12:00–15:00 hod.)

 

Zóny placeného stání v hlavním městě Praze jsou realizovány podle Zásad pro zřizování zón placeného stání na území hl. m. Prahy, které byly schváleny usnesením Rady hl. m. Prahy dne 9. 9. 2014.

Vlastnímu zřízení předcházelo zpracování analytického podkladu a navazujícího projektu organizace dopravy v klidu. Projekt organizace dopravy v klidu byl schválen samosprávou městské části a na tento projekt navazovalo také zákonem č. 13/1997 o pozemních komunikacích požadované schválení nařízení obce, kterým se zóny vymezují.

Tato zákonná podmínka byla splněna v nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, jímž se vymezují oblasti hlavního města Prahy, kde lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou
v souladu s cenovými předpisy, které bylo novelizováno usnesením Rady hlavního města Prahy číslo 1459 ze dne 15. 7. 2019 k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, jímž se vymezují oblasti hlavního města Prahy, kde lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

  1. zasedání Rady městské části Praha 5 konané dne 22. 5. 2019 přijalo usnesení RMČ21/616/2019
    k 47. bodu programu, kterým schválilo rozšíření zón placeného stání a uložilo úřadu městské části zajistit realizaci potřebných kroků.

Dále pak na základě výše uvedeného usnesení a žádosti MČ Praha 5 vydal 16. 7. 2019 Magistrát hl. m. Prahy, Odbor dopravy, Oddělení organizace dopravy, Zadání výzvy k zahájení realizace VII. etapy rozšiřování ZPS, a to na TSK hl. m. Prahy, a. s. Posléze TSK hl. m. Prahy, a. s., vydala výzvu k jednorázovému plnění na Eltodo, a. s. – rozšíření zóny placeného stání na části území MČ Praha 5. Jsou tak naplněny všechny podmínky pro podání žádosti o stanovení změny místní úpravy provozu na pozemních komunikací potřebné pro realizaci přenesené působnosti výkonu státní správy – organizace dopravy formou zřízení a provozování zón placeného stání.

Dne 22. 7. 2019 byl pak požádán místně příslušný silniční správní úřad v souladu s ustanovením § 77 odst. 1) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v souladu s předloženou projektovou dokumentací. K návrhu změn místní úpravy se vyjádřil v souladu s ustanovením § 77 odst. 2) téhož zákona i dotčený orgán – Policie České republiky – a to souhlasným stanoviskem ze dne 24. 7. 2019.

Předložená dokumentace byla zveřejněna formou návrhu opatření obecné povahy dne 26. 7. 2019 na úřední desce městské části Praha 5. Silniční správní úřad ve lhůtě stanovené zákonem neeviduje žádnou připomínku z oblasti Trachtova, tudíž vydal opatření obecné povahy v souladu s předloženou dokumentací.

 

Otázka:

„Jak je zajištěno parkování např. návštěv na 1–5 dní? Bude možné od data zavedení zakoupit přes internet nebo jinak nějaké povolenky?“

 

V současné době toto není možné (do budoucna se jedná o možnosti „brněnského modelu“).

 

Otázka: 

„Jaké nové možnosti parkování od data zavedení máte připraveny?“

 

Magistrát hl. m. Prahy má v kompetenci výstavbu nových parkovišť P+R (http://www.parkujvklidu.cz/parkovani-pr/).

 

Otázka: 

„Kdy budou zavedeny zóny placeného stání na Barrandově?“

 

Pro zavedení, resp. rozšíření zón placeného stání ZPS směrem na sídliště Barrandov v tuto chvíli platí předpoklad v průběhu 2. poloviny roku 2020.

Informace týkající se technických věcí ohledně ZPS jsou uvedeny na stránkách TSK Praha, a. s., jako správce ZPS (www.parkujvklidu.cz). Na těchto stránkách jsou rovněž detailně rozpracovány otázky
a odpovědi, které jsou pro daný problém relevantní. Viz http://www.parkujvklidu.cz/vase-dotazy/#1453451692079-9ed5a35c-afbd.

 

K ZPS nám dovolte obecně uvést:

Základní funkcí ZPS je regulace dopravy v klidu na vymezeném území s využitím platných legislativních norem a moderních technologií pro výběr parkovného a kontrolu pravidel ZPS. Zavádějí se především kvůli regulaci nadbytečné návštěvnické dopravy v přirozených centrech městských částí a v blízkosti tras městské hromadné dopravy, a to zejména v časech, kdy je to zapotřebí. Právní prostředí České republiky jiný způsob regulace parkování nezná. Zřizovatelem ZÓN PLACENÉHO STÁNÍ je podle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. hlavní město Praha. ZPS je systém placeného parkování v Praze, jehož hlavním účelem je regulace územní dopravy a parkování tak, aby měli Pražané a zejména obyvatelé možnost zaparkovat vozidlo v docházkové vzdálenosti od svého bydliště, vlastněné nemovitosti nebo provozovny. ZPS motivují návštěvníky Prahy, aby se v lokalitě zdržovali se svým vozidlem pouze po dobu nezbytně nutnou a uvolnili parkovací místo dalším řidičům, případně po Praze zvolili cestování MHD. Rada městské části Prahy 5 odsouhlasila postupné zavádění ZPS na celém území městské části Praha 5.