Zóny placeného stání v Praze 5 (ZPS)

V zónách placeného stání (ZPS) na území městské části Praha 5 lze trvale parkovat pouze s parkovacím oprávněním. Na jeho získání mají nárok občané s trvalým pobytem v městské části Praha 5 či vlastníci nemovitostí v daném území. O oprávnění mohou žádat také právnické a fyzické podnikající osoby, které mají sídlo nebo provozovnu v naší městské části.

 

Co je potřeba doložit?

K získání rezidentního parkovacího oprávnění je zapotřebí občanský průkaz s místem trvalého pobytu a technický průkaz vozidla. Pokud vůz není registrován na žadatele, je potřeba doložit doklad o užívání vozidla (právní vztah k vozu).

K získání abonentního parkovacího oprávnění musí mít žadatel sídlo podnikání nebo provozovnu v městské části Praha 5. K výdeji parkovacího oprávnění je třeba předložit zřizovací listinu (například výpis z obchodního rejstříku, živnostenské oprávnění či stanovy), jakýkoli platný doklad o adrese provozovny a technický průkaz vozidla s uvedením příslušného podnikatelského subjektu jako vlastníka. Abonentní parkovací oprávnění mohou získat také fyzické osoby, které vlastní nemovitost v dané vymezené oblasti.

Soupis potřebných dokumentů v jednotlivých situacích: Seznam dokumentů (.pdf).

 

Kde probíhá podání žádosti a výdej oprávnění? 

Ve výdejně Úřadu městské části Praha 5, Preslova 2213/5 (mapa).
Pro komunikaci s kolegy můžete využít tel. čísla 257 000 133 a 257 000 128 nebo kontaktní e-mail: zps@praha5.cz.

Provozní doba výdejny:

Dny Úřední hodiny
Pondělí a středa 8:0018:00
Úterý a čtvrtek 8:0016:00
Pátek 8:0014:00

Poslední klient bude přijat 30 minut před koncem provozní doby.

 

Je možné podat žádost elektronicky?

Žádost lze samozřejmě podat také z pohodlí domova elektronicky. Ušetříte si tak osobní návštěvu výdejny a vyhnete se možným frontám.

Veškeré úkony spojené se získáním parkovacího oprávnění lze vyřídit on-line prostřednictvím Osobních stránek uživatele (OSU): Přečtěte si podrobný návod (.pdf). Tento způsob je nejrychlejší cestou k vydání parkovacího oprávnění a klientům poskytuje moderní, rychlou a pohodlnou úhradu.

Aplikaci OSU pro správu oprávnění najdete na https://osu.zpspraha.cz. Zaregistrovat se můžete prostřednictvím Identity občana nebo na telefonním čísle 257 015 257 (provozuje TSK).

Potvrzení o vydání parkovacího oprávnění je ihned po přijetí platby odesláno klientům na registrovaný email a současně je k dispozici v klientské zóně OSU v detailu příslušné žádosti.

 

Kdy si mohu prodloužit platnost parkovacího oprávnění?

Parkovacího oprávnění lze prodloužit kdykoliv v průběhu 60 dní před koncem jeho platnosti (30 dní pokud využijete OSU). Prodloužit oprávnění si můžete buď na výdejně (potřebujete dokumenty stejné, jako když jste o oprávnění žádali) nebo online přes OSU (podrobný návod) (.pdf).

 

Kde najdu kompletní informace o zónách placeného stání?

Zřizovatelem zón placeného stání je hlavní město Praha, jejich správcem potom magistrátní společnost Technická správa komunikací (TSK). Kompletní a aktuální informace o zónách placeného stání jsou k dispozici na stránkách parking.praha.eu. Naleznete zde veškeré potřebné formuláře, návody a metodiky.

Bližší informace ohledně zón placeného stání Vám poskytne Odbor správy veřejného prostranství a zeleně ÚMČ Praha 5, tel.: 257 000 133257 000 128.


Mapa zón placeného stání v Praze 5

Mapa zón placeného stání v Praze 5

Mapa zón placeného stání v Praze 5

Mapu jednotlivých oblastí placeného stání na území naší městské části naleznete níže v příloze.

 

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě