Změna úředních hodin. Chod radnice se vrací do režimu před nouzovým stavem.

Úřad městské části Praha 5 se na základě metodického pokynu Magistrátu hl. m. Prahy vrací do režimu práce před vyhlášením nouzového stavu. Změny úředních hodin jednotlivých odborů naleznete v odkazu Úřad – Adresy a úřední hodiny.

Upozorňujeme návštěvníky úřadu, že i nadále platí zvýšená hygienická opatření a nařízení vlády ČR. Zaměstnanci radnice budou i nadále pravidelně testováni na covid-19 a návštěva úřadu je možná pouze s respirátorem, zdravotnickou obličejovou maskou nebo obdobným prostředkem.

Upřednostňujeme elektronickou komunikaci či telefonické konzultace. Osobní návštěva některých odborů a agend je možná stále pouze po předchozí registraci. Děkujeme za pochopení.