Židle a stolky na plácku na Malvazinkách. Přijďte posedět!

Příští týden se na „odpočinkovou zónu“ dočasně promění plácek před prodejnou Albert na Malvazinkách a to v rámci projektu Pražské židle & plácky . Proměna se uskuteční ve spolupráci IPR Praha, Městské části Praha 5 a Magistrátu hl. města Prahy. Na uvedeném plácku Vás bude čekat prostor k setkávání a odpočinku. Bude otevřený všem obyvatelům, kteří si potřebují dojít či dojet nakoupit do místní prodejny i všem, kteří jen tak chodí kolem. Budete se moci posadit a u stolku třeba sníst svačinu nebo prostě počkat na přátele a pak vyrazit z centra Malvazinek tam, kam potřebujete. 

Proměna celého plácku vychází z dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo velké množství místních a jehož výsledky jsou k nalezení na stránkách www.iprpraha.eu/zidleaplacky.

Z šetření vyplynulo, že podle vás by místo mělo sloužit primárně jako volný přehledný prostor s parkovacími místy. Dojde tak k umístění mobilních květin a keřů, židliček a stolků či pořádných stojanů na kola. Zároveň Galerie hlavního města Prahy instaluje dočasné a v čase proměnlivé umělecké dílo od Jana Paclta, které pomůže plácek oddělit od rušné Peroutkovy ulice a vytvořit v místě stín.

Parkovací místa zůstanou zachována ve stejném počtu

Je zřejmé, jak důležité je v tomto místě parkování a po celém obvodu ostrůvku bude stejný počet parkovacích míst jako je tomu dnes, pouze v přehledněji uspořádaných. Víme, že každá změna je z principu náročná, ale věříme, že se budete cítit v místě lépe než dnes a že nám dočasná změna pomůže všem poodhalit jeho velký potenciál. Dočasný testovací režim bude zároveň prověřovat drobnou změnu dopravního režimu, abychom zjistili, jak bude místo fungovat.

Děkujeme za trpělivost, za veškeré vaše cenné podněty a budeme rádi, když předáte informaci vašim sousedům!