Zavedení energetického managementu ve školských objektech městské části

Městská část Praha 5 podala koncem září žádost č. EF21-2D-00005 o schválení dotace výzvy č. 6/2021 z programu Ministerstva průmyslu a obchodu EFEKT II. na zavedení energetického managementu ve školských zařízeních zřizovaných městskou částí v celkové výši 465.850,- Kč.

Energetický management je nástrojem strategického řízení v oblasti snižování a sledování spotřeby energie, který podporuje principy udržitelného rozvoje. Cílem energetického managementu je zajistit efektivní, hospodárný a k životnímu prostředí šetrný provoz.