Usnesení zastupitelstva

konané dne 08. 02. 2017 jako řádné
číslo usnesení 6/161/2017
Předkladatel: Klíma Radek, MUDr., starosta MČ P5

“Barrandov Kaskády F, G, H, I” v k. ú. Hlubočepy, ÚŘ

 

Rada městské části Praha 5

I. Nesouhlasí
1. s postupným schvalováním jednotlivých etap celku Kaskády Barrandov a domnívá se, že investor by měl záměr projednat v ÚŘ jako celek, aby mohly být komplexně řešeny všechny atributy a funkce důležité pro životaschopné město
II. Schvaluje
1. námitky do ÚŘ stavby „Barrandov Kaskády F, G, H, I“ „Barrandov Kaskády F, G, H, I“ na pozemcích č. parc. 1184/84, 1792/6, 1792/31, 1793/2, 1798/21, 1798/22 v k.ú. Hlubočepy dle předložené dok. DUR, dat. 07/2016, zpracovatel AHK architekti s. r. o. uvedené v přiloze č. 1
III. Ukládá
3. Mareš Petr, Ing. arch., pověřen vedením Odboru územní rozvoj
3.1. předat stanovisko MČ Praha 5 stavebnímu úřadu a žadateli a podat námitky do ÚŘ stavby
Termín plnění: 13. 02. 2017

 

Důvodová zpráva

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě