Zastupitelstvo schválilo rozpočet pro rok 2020

Zastupitelstvo páté městské části na svém 8. zasedání dne 17. prosince 2019 schválilo rozpočet městské části na rok 2020, finanční plán zdaňované činnosti na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 až 2025.

V souladu s ustanovením zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se schválený rozpočet zveřejňuje na internetových stránkách městské části.

V listinné podobě je rozpočet k nahlédnutí v sekretariátu odboru ekonomického, Štefánikova 13, 15, 1. patro, kancelář č. 141.

 

Dokumenty ke stažení naleznete níže.

Přílohy ke stažení