Zástupci Prahy 5 navštívili partnerský Arad. Jednalo se mimo jiné o investicích a dopravě

Od podepsání partnertsví mezi Aradem a Městskou částí Praha 5 uplynulo již pět let. Při této příležitosti navštívili radní Štěpán Rattay (Piráti) a radní Jan Panenka (ODS) rumunský Arad v rámci tradičního kulturního festivalu Dny Aradu.
Během dvoudenní návštěvy s nabitým programem se mimo jiné zástupci partnerských měst věnovali výměně zkušeností z oblastí investic a zadávání veřejných zakázek, příjmů do obecního rozpočtu a čerpání EU fondů, dopravy, provozování městských tržišť, bezpečnosti ve městě, participace občanů na rozhodování, hospodaření s vodou v rámci údržby zeleně a adaptace na klimatické změny.
Zástupci MČ Praha 5 byli pozvání na slavnostní ceremoniál u příležitosti podpisu partnerské smlouvy mezi městy Arad a Betlém, současně byla předáváná čestná ocenění několika významným osobnostem tohoto města. Primátor Aradu Calin Bibart prezentoval současné hlavní priority města, mezi které patří i motivační program pro vlastníky starých zanedbaných budov v centru města, v rámci kterého mohou majitelé domů nárokovat úlevu na dani z nemovitosti, pakliže zrenovují fasádu svého domu. Daň z nemovitosti je obdobně jako u nás přímou daní samosprávy, která je příjmem městského rozpočtu.
„Zatímco Arad šestinásobně navýšil daň z nemovitosti, aby pomohl řešit velmi zanedbaný stav starých paláců a domů v centru města, Rada ani Zastupitelstvo Prahy 5 neschválilo náš návrh na dvojnásobné zvýšení daně z nemovitosti u komerčních nemovitostí a to zrovna, když jsme definitivně uzavřeli kohoutek příjmů z privatizace bytů,“ uvedl Rattay, radní pro investice, majetek a zahraniční vztahy MČ Praha 5.
 
Z oblasti dopravy pak byl největší zájem ze strany zástupců města Arad o naše zkušenosti s dopravou v klidu a opatření, která mohou napomoci extrémně narůstající automobilové dopravě.
 
„Město Arad řeší komplikace v městské dopravě, protože neustále zvyšující množství aut zvládají jen velmi těžce. Proto jsme si mimo jiné vyměnili naše zkušenosti z pražského systému jak v oblasti parkování tak možnosti organizace veřejné dopravy,“ říká radní pro dopravu Jan Panenka.