Začalo vydávání žádostí k zápisu do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2024/2025

13/03/2024

 

Žádosti o přijetí do 1. tříd ZŠ a další užitečné informace najdete na https://zapisdozs‑praha5.praha.eu/

Připravte si číslo pojištěnce, z karty pojištěnce Vašeho dítěte, nebo pro cizince, číslo vízového dokladu.

Systém Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete.

Zjistíte např., která ze ZŠ je Vaší “spádovou”.

Do zvolené základní školy odevzdejte vyplněno u žádost s číselným identifikátorem uvedeným v levém horním rohu žádosti. Pokud máte z nějakého důvodu na vygenerovaných žádostech různý číselný identifikátor, tak do zvolených základních škol odevzdejte pouze jednu verzi žádosti se stejným číselným identifikátorem.

Příjem žádostí probíhá v době stanovené ředitelem zvolené základní školy.

V termínu příjmu žádostí předložte pracovníkovi základní školy tyto doklady:

 • řádně vyplněnou žádost,
 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce,
 • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce).

Vyhodnocování žádostí:

Kam jste podali žádost o přijetí, o čemž budou informováni odpovědným pracovníkem základní školy jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů poskytnutých v žádosti:

 • e-mailem,
 • datovou schránkou,
 • písemným doručením,
 • telefonicky,
 • prostřednictvím SMS.

Ředitel ZŠ rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do zvolené základní školy.

 

Termíny zápisů do základní školy

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Z Á P I S
Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615,příspěvková organizace 16.4.2024 – 17.4.2024       14.00 – 18.00 hod.
den otevřených dveří:  12.3.2024 od 9.00 – 11.00 hod. náhledy a  14.00  – 17.00 hod prohlídka školy a setkání s vedením školy.
Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5-Hlubočepy,  V Remízku 7/919,přísp. organizace 10.4.2024 a 11.4.2024      14.00 – 18.00 hod.
den otevřených dveří:  21.3.2024  9.00 – 12.00 hod. otevřené vyučování, 13.00  – 16.00 hod. prohlídka školy, (15.00 informační schůzka)
Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 – Smíchov, Drtinova 1/1861, příspěvková organizace 22.4.2024 a 23.4.2024       13.30 – 17.00 hod.
den otevřených dveří: 7.3.2024 14.00 – 17.30 hod.
Fakultní základní škola a mateřská škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Praha 5 – Smíchov, Grafická 13/1060, příspěvková organizace 2.4.2024 a 3.4.2024  14.00.- 18.00 hod., 4.4.2024, 14.00 – 17.00 hod., dodatečný zápis 24.4.2024 14.00 – 16.00 hod.
den otevřených dveří: 7.3.2024  8.00 – 17.00 hod.
Základní škola a mateřská škola Praha 5- Smíchov, Kořenského 10/760, příspěvková organizace 24.4.2024 a 25.4.2024      14.00 – 17.00 hod.
den otevřených dveří: 21.3.2024  8.00 – 16.00 hod.
Základní škola Praha 5 – Košíře, Nepomucká 1/139, příspěvková organizace 10.4.2024 a 11.4.2024      14.00 – 18.00 hod.
den otevřených dveří:  20.3.2024 9.00 – 12.00 hod. a 14.00 – 16.00 hod.
Základní škola Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská 26/720, příspěvková organizace 3.4.2024  a 4.4.2024         13.30 – 17.30 hod.
den otevřených dveří: 13.3 2024  14:00 -17:00 hod., od 17.00 hod. beseda s rodiči
Základní škola Praha 5 – Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, příspěvková organizace 25.4.2024                          14.00 – 18.00 hod.
den otevřených dveří: 6.3.2024 8.00 – 11.40 hod., od 14.00 hod. je komentovaná prohlídka školy náhradní termín 30.4.2024 od 14.00 hod.
Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Radlice, Radlická 140/115, příspěvková organizace 23.4.2024                          14.00 – 18.00 hod.
den otevřených dveří: 26.3 2024  8.00 – 11.40  hod.náslechy rodičů,  17:00 hod. prohlídka školy, od 17.30 hod. představení školy rodičům
Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Smíchov, U Santošky 1/1007, příspěvková organizace 16.4.2024 a 17.4.2024      14.00 – 17.00 hod.
den otevřených dveří: 26.3.2024   8.00 – 16.30 hod.
Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 – Jinonice, U Tyršovy školy 1/430, příspěvková organizace 16.4.2024 a 17.4.2024     14.00 – 18.00 hod.
den otevřených dveří:  6.3.2024  10.00 – 18.00 hod.
Základní škola waldorfská, Praha 5 – Jinonice, Butovická 228/9, příspěvková organizace 2. – 5.4.2024 (přesný čas zápisu si rodiče zvolí po registraci na webových stránkách)
den otevřených dveří: 21.2. 2024  a 6.3.2024 vždy od 17.00 hod.
Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Košíře, Weberova 1/1090 11.4.2024      14.00 – 18.00 hod.
den otevřených dveří: 11.4.2024  8.00 – 11.40 hod.
Aktuální informace jsou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých základních škol

Termíny zápisů do mateřské školy

Bude probíhat ve dnech 02.05.2024 – 16.05.2024 (přesné termíny naleznete u jednotlivých mateřských škol v záložce “Seznam škol)

Registrování žádostí bude možné od 10.04.2024

Co Vám aplikace přinese?

 • Informace o námi zřizovaných mateřských školách včetně termínů dnů otevřených dveří
 • Informace o průběhu přijímacího řízení
 • Možnost vyplnit žádost o přijetí pomocí webového formuláře z domova
 • Online informace o umístění Vašeho dítěte v seznamech podaných žádostí
 • Transparentní, efektivnější a rychlejší proces přijímacího řízení

Na internetové adrese jsou vám k dispozici veškeré informace k zápisu do škol https://zapisdoms-praha5.praha.eu/

Adresa MŠ: Přijímání přihlášek do MŠ Den otevřených dveří v MŠ

Mateřská škola, Praha 5-Barrandov, Kurandové 669, příspěvková organizace

Mgr. Aneta MELOUNOVÁ, DiS.

725 811 833

www.mskurandove.cz

02. 05. 2024

08:00 – 12:00 hod.

13:00 – 17:00 hod.

03. 05. 2024

08:00 – 12:00 hod.

13:00 – 15:00 hod.

16. 04. 2024

09:30 – 11:30 hod.

 

Mateřská škola, Praha 5-Barrandov, Lohniského 830, příspěvková organizace

Bc. Markéta POLLÁKOVÁ

251 816 721 / 778 020 830

www.skolka-barrandov.cz

02. 05. 2024

13:00 – 17:00 hod.

03.05. 2024

09:00 – 12:00 hod.

02. 04. 2024

14:30 – 17:00 hod.

16. 04. 2024

09:00 – 11:30 hod.

Mateřská škola, Praha 5-Barrandov, Lohniského 851, příspěvková organizace

Olga BRŮČKOVÁ

MŠ 777 955 309 / řed. 774 305 204 / zást. 775 305 205

www.skolka-pohoda.cz

02. 05. 2024

08:00 – 17:00 hod.

03. 05. 2024

08:00 – 14:00 hod.

13. 03. 2024

08:30 – 11:30 hod.

14:30 – 17:00 hod.

20. 03. 2024

08:30 – 11:30 hod.

14:30 – 17:00 hod.

Mateřská škola, Praha 5-Barrandov, Tréglova 780, příspěvková organizace

Milena BARDOVÁ

251 816 171 / 702 295 021

www.ms-treglova.cz

02. 05. 2024

09:00 – 17:00 hod.

 

23. 04. 2024

09:00 – 11:00 hod.

25. 04. 2024

15:00 – 17:00 hod.

Mateřská škola, Praha 5-Hlubočepy, Hlubočepská 90, příspěvková organizace

Bc. Lenka BOHUSLAVOVÁ, DiS.

731 863 163

www.mshlubocepy.cz

02. 05. 2024

08:00 – 12:00 hod.

15:00 – 17:00 hod.

 

12. 03. 2024

09:00, 09:30 a 15:00 hod.

(prohlídka školky)

Mateřská škola, Praha 5-Smíchov, Podbělohorská 2185, příspěvková organizace

Mgr. Dagmar TRČKOVÁ

734 148 181

 

 

www.msklamovka.cz

02. 05. 2024

08:15 – 12:30 hod.

15:00 – 17:00 hod.

(v MŠ Podbělohorská pro obě školy)

17. 04. 2024

08:30 – 12:30 hod. v MŠ Podbělohorská

(od 08:45 hod. informace od ředitelky školy)

(15:00 – 16:30 hod. možná prohlídka školy)

(od 15:30 hod. bude informační schůzka pro rodiče)

15:00 – 16:45 hod. v MŠ Nesypka

(od 15:15 hod. informativní schůzka od ředitelky školy)

Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5-Košíře,         Trojdílná 1117, příspěvková organizace

Mgr. Ludmila MAŠKOVÁ

602 859 251

www.skolkaduha.cz

02. 05. 2024

08:00 – 12:00 hod.

13:00 – 17:00 hod.

03. 05. 2024

08:00 – 12:00 hod.

09. 04. 2024

09:00 – 10:30 hod.

14:30 – 15:30 hod.

Mateřská škola „Slunéčko“ Praha 5-Košíře, Beníškové 988, příspěvková organizace

MgA. Petra SOLAROVÁ PRYLOVÁ

257 215 756 / 775 653 449

www.msslunecko.cz

 

02. 05. 2024

08:30 – 12:00 hod.

13:00 – 17:00 hod.

03. 05. 2024

08:30 – 12:00 hod.

13:00 – 16:30 hod.

15. 04. 2024

10:00 – 11:30 hod.

13:30 – 15:00 hod.

 

 

Mateřská škola, Praha 5-Košíře, Peroutkova 1004, příspěvková organizace

Mgr. Naděžda SUCHÁ

257 221 196 / 775 090 155

www.msperoutkova.cz

02. 05. 2024

08:00 – 11:30 hod.

12:30 – 17:00 hod.

03. 05. 2024

08:00 – 10:00 hod.

25. 03. 2024

09:00 – 11:00 hod.

14:45 – 16:45 hod.

 

Mateřská škola, Praha 5-Smíchov, Nad Palatou 613, příspěvková organizace

Bc. Pavla VOCELKOVÁ

257 216 865 / 733 774 983

 

www.msnadpalatou.cz

02. 05. 2024

09:00 – 12:00 hod.

13:00 – 16:30 hod.

19. 03. 2024

15:00 – 16:30 hod. v MŠ Nad Palatou

11. 04. 2024

15:00 – 16:30 hod. v MŠ Pod Lipkami

 

 

Mateřská škola „U Krtečka“, Praha 5-Motol, Kudrnova 235, příspěvková organizace

Mgr. Dagmar VÁVROVÁ ČERMÁKOVÁ

257 221 565 / 736 487 353

 

 

 

www.msukrteckapraha.cz

 

 

02. 05. 2024

08:30 – 12:00 hod.

13:00 – 17:00 hod.

03. 05. 2024

08:30 – 12:30 hod.

 

 

17. 04. 2024

Prohlídka tříd a zahrady

v 09:45 – 10:00 hod.

14:45 – 15:00 hod. vždy cca 15 min.

(sraz v 09:45 a 14:45 u obrázku planet)

Hraní ve třídě

od 10:20 do 11:00 hod.

od 15:00 do 15:30 hod.

Pro hraní ve třídě si vezměte obuv na přezutí

 

Mateřská škola, Praha 5-Smíchov, U Železničního mostu 2629, příspěvková organizace

Bc. Marie POLÁKOVÁ

257 316 657 / 734 733 510

www.mszelmost.cz

 

02. 05. 2024

08:30 – 12:00 hod.

13:00 – 17:00 hod.

06. 05. 2024

09:00 – 13:00 hod.

20. 03. 2024

09:00 – 11:30 hod.

14:30 – 17:00 hod.

10. 04. 2024

09:00 – 11:30 hod.

14:30 – 17:00 hod.

Mateřská škola, Praha 5-Smíchov, Kroupova 2775, příspěvková organizace

Mgr. Zuzana LEGNEROVÁ

251 555 724 / 774 180 559

www.ms-kroupova.cz

02. 05. 2024

08:00 – 12:00 hod.

13:00 – 17:00 hod.

17. 04. 2024

09:30 – 11:30 hod.

15:00 – 16:30 hod.

Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5-Hlubočepy, Chaplinovo náměstí 1/615, příspěvková organizace (MŠ Renoirova 648/29)

Mgr. Veronika Urban VOLFOVÁ, MBA    ved. uč. Jitka VALÍKOVÁ

225 374 701/733 643 895                             605 118 372

www.zsbarr.cz

02. 05. 2024

10:00 – 12:00 hod.

13:00 – 17:00 hod.

(kancelář MŠ Renoirova)

 

12. 03. 2024

10:00 – 11:00 hod.

15:00 – 17:00 hod.

Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5-Jinonice, U Tyršovy školy 1/430, příspěvková organizace (MŠ U Tyršovy školy 3)

Mgr. et Mgr. Soňa PŘIBYLOVÁ HASENKOPFOVÁ

235 510 253 / 733 728 032

ved. uč. MŠ Tyršova                ved. uč. MŠ Waltrovka

Pavla Kadlecká                         Kateřina Jindřichová

739 355 269                              737 781 778

www.tyrsova.cz

 

02. 05. 2024

08:00 – 12:00 hod.

13:00 – 16:30 hod.

(MŠ Tyršova a MŠ Waltrovka)

03. 05. 2024

08:00 – 12:00 hod.

13:00 – 15:00 hod.

(MŠ Tyršova a MŠ Waltrovka)

18. 04. 2024

16:00 hod. a 16:30 hod.

(MŠ Tyršova)

16. 04. 2024

16:30, 17:00 a 17:30 hod. ve třech blocích

(MŠ Waltrovka)

Fakultní základní škola a mateřská škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Praha 5-Smíchov, Grafická 13/1060, příspěvková organizace (MŠ Holečkova 38)

Mgr. Radmila JEDLIČKOVÁ         ved. uč Mgr. Anděla ZVĚŘINOVÁ

257 329 382 / 733 332 011              257 314 807 / 606 411 425

www.zsgraficka.cz

02. 05. 2024

09:00 – 11:00 hod.

13:00 – 17:00 hod.

03. 05. 2024

09:00 – 11:00 hod.

10. 04. 2024

09:00 – 11:00 hod.

15:00 – 17:00 hod.

Základní škola a mateřská škola Praha 5-Smíchov,

U Santošky 1/1007, příspěvková organizace (MŠ U Santošky 178)

RNDr. Martina ŘÍHOVÁ                 ved. uč  Soňa ŠULCOVÁ

251 001 723 / 777 788 272               251 563 240 / 777 788 276

 

www.santoska.cz

02. 05. 2024

09:00 – 12:00 hod.

13:00 – 15:00 hod.

03. 04. 2024

09:30 – 11:30 hod.

 

 

Základní škola a mateřská škola Praha 5-Radlice,

Radlická 140/115, příspěvková organizace (MŠ Nad Laurovou 1983/1 a MŠ Na Pláni 3186/59)

Mgr. Bc. Dalibor NECKÁŘ            ved. uč  Mgr. Denisa LEŠKOVÁ

251 550 501 / 732 969 124             774 100 308

www.zsradlicka.cz

02. 05. 2024

13:00 – 17:30 hod., MŠ Nad Laurovou

03. 05. 2024

08:00 – 12:00 hod., MŠ Nad Laurovou

 

09. 04. 2024

09:00 – 11:30 hod., MŠ Nad Laurovou

10. 04. 2024

09:00 – 11:30 hod., MŠ Na Pláni

 

Základní škola a mateřská škola Praha 5-Košíře, Weberova 1/1090, příspěvková organizace

Mgr. Karel ČERMÁK        ved. uč. Mgr. Alžběta KOPAČÍKOVÁ

257 211 335 /  604 627 304   257 216 207 / 605 189 838

www.zsweberova.cz

02. 05. 2024

08:00 – 12:00 hod.

13:00 – 17:00 hod.

11. 04. 2024

08:00 – 12:00 hod.

13:00 – 15:00 hod.

Základní škola a mateřská škola Praha 5-Smíchov, Kořenského 10/760, příspěvková organizace (MŠ nám. 14. října)

Mgr. Bc. Libuše DAŇHELKOVÁ           ved. uč. Hana KOČOVÁ

257 326 120 / 723 723 919                       257 329 607 / 605 044 701

 

www.zskorenskeho.cz

02. 05. 2024

09:30 – 11:00 hod.

13:00 – 17:00 hod.

(ve třídě Žabek)

 

15. 04. 2024

od 10:00 – 11:00 hod.

od 16:00 – 17:00 hod.

17. 04. 2024

od 10:00 – 11:00 hod.

od 16:00 – 17:00 hod.

Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK,   Praha 5-Hlubočepy, V Remízku 7/919, příspěvková organizace                 (MŠ  Peškova 963, MŠ Záhorského 887)

Mgr. Milan HOLUB

251 113 525 / 724 325 589

MŠ Peškova 963 – ved. uč. Jana SUSOVÁ, DiS   251 810 593 / 724 384 261

MŠ Záhorského 887 – ved. uč. Mgr. Růžena KUFROVÁ  721 136 974

 

www.fzsbarr.cz

 

02. 05. 2024

10:00 – 12:00 hod.

13:00 – 17:00 hod.

03. 05. 2024

09:00 – 11:00 hod.

15. 04. 2024

od 15:00 – 17:00 hod.

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě