Zápis dětí do MŠ MČ Praha 5 na školní rok 2020/2021 a dny otevřených dveří

Vážení rodiče, v dostatečném předstihu vám níže přinášíme přehled termínů zápisů dětí do mateřských škol (MŠ) městské části Praha 5 pro školní rok 2020/2021, včetně termínů dní otevřených dveří.

Ředitelé mateřských škol stanovili v dohodě se zřizovatelem, městskou částí Praha 5, v souladu s ustanovením § 34, § 34a, § 34b a § 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejnili je způsobem v místě obvyklým.

  • Zápis dětí do mateřských škol se uskuteční v pondělí 4. a v úterý 5. května 2020  v mateřských školách městské části Praha 5 (viz tabulka níže).

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vydá ředitel/ředitelka školy do 30 dnů od podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Zákonný zástupce dítěte, které dosáhne do 31. 8. 2019 pěti let, má povinnost dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné.

  • Připomínáme, že i v roce 2020 vám MČ Praha 5 nabízí možnost vyplnění žádostí o přijetí do MŠ prostřednictvím webové aplikace, která bude spuštěna od středy 1. 4. 2020 na odkaze zapisdoms.praha5.cz

Výhody aplikace:

  • Informace o námi zřizovaných mateřských školách včetně termínů dnů otevřených dveří
  • Informace o průběhu přijímacího řízení (mj.aktuální počet volných míst a již podaných přihlášek)
  • Možnost vyplnit žádost o přijetí pomocí webového formuláře z domova
  • Online informace o umístění Vašeho dítěte v seznamech podaných žádostí
  • Transparentní, efektivnější a rychlejší proces přijímacího řízení

Zápis prostřednictvím zapisdoms.praha5.cz krok za krokem:

Fáze Akce Datum
1. fáze Vyplnění žádostí 1. 4. 2020 – 3. 5. 2020
2. fáze Sběr žádostí 4. 5. 2020 – 5. 5. 2020
3. fáze Přijímací řízení 6. 5. 2020 – 4. 6. 2020

 

Aplikaci najdete na webu MČ Praha 5:

 

 

  • Seznam MŠ zřizovaných MČ Praha 5 s termíny zápisů a dní otevřených dveří
Informace o MŠ Přijímání přihlášek do MŠ Den otevřených dveří v MŠ

Mateřská škola, Praha 5- Barrandov, Kurandové 669

Mgr. Aneta Drvotová

251 819 468 / 725 811 833

www.mskurandove.cz

4. 5. 2020

13:00 – 17:00 hod.

5. 5. 2020

9:00 – 13:00 hod.

14. 4. 2020

10:00 – 11:00 hod.

16:00 – 17:00 hod.

Mateřská škola, Praha 5- Barrandov, Lohniského 830

Bc. Markéta POLLÁKOVÁ

251 816 721 / www.skolka-barrandov.cz

5. 5. 2020

8:30 – 11:30 hod.

14:00 – 17:00 hod.

1. 4. 2020

14:30 – 17:00 hod.

21. 4. 2020

9:30 – 11:30 hod.

Mateřská škola, Praha 5- Barrandov, Lohniského 851

Olga BRŮČKOVÁ

MŠ 777 955 309 /řed. 774 305 204 /zást.775 305 205

www.skolka-pohoda.cz

4. 5. 2020

8:00 – 17:00 hod.

5. 5. 2020

9:00 – 14:00 hod.

15. 4. 2020

22. 4. 2020

8:30 – 11:30 hod.

14:30 – 17:00 hod.

 

Mateřská škola, Praha 5- Barrandov, Tréglova 780

Milena BARDOVÁ

251 816 171 / www.ms-treglova.cz

4. 5. 2020

8:00 – 17:00 hod.

23. 4. 2020

15:00 – 17:00 hod.

28. 4. 2020

9:00 – 11:00 hod.

Mateřská škola, Praha 5- Hlubočepy, Hlubočepská 90

Mgr. Dagmar TRČKOVÁ

251 815 315 / 731 863 163

www.ms-hlubocepy.cz

4. 5. 2020

8:00 – 12:00 hod.

14:30 – 17:00 hod.

21. 4. 2020

9:00 – 11:00 hod.

15:00 – 16:30 hod.

od 9:30 hod. bude informativní schůzka pro rodiče

Mateřská škola, Praha 5- Košíře, Podbělohorská 2185

Mgr. Dagmar TRČKOVÁ

603 263 223

www.msklamovka.cz

4. 5. 2020

8:00 – 12:00 hod.

14:30 – 17:00 hod.

28. 4. 2020

9:00 – 11:00 hod.

15:00 – 16:30 hod.

od 9:30 hod. bude informativní schůzka pro rodiče

Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5- Košíře, Trojdílná 1117

Mgr. Ludmila MAŠKOVÁ

257 218 179 / 602 859 251

www.skolkaduha.cz

4. 5. 2020

7:30 – 12:00 hod.

13:00 – 17:00 hod.

5. 5. 2020

7:30 – 12:00 hod.

16. 4. 2020

9:00 – 11:00 hod.

14:30 – 16:00 hod.

Mateřská škola „Slunéčko“ Praha 5- Košíře, Beníškové 988

MgA. Petra SOLAROVÁ PRYLOVÁ

257 215 756 / 775 653 449

www.skolkaslunecko.cz

4. 5. 2020 a 5. 5. 2020

9:00 – 11:00 hod.

13:00 – 16:30 hod.

 

2. 4. 2020

10:00 – 11:30 hod.

15:00 – 16:30 hod.

Adresa MŠ:

Ředitel/ka:

Telefon/web

Přijímání přihlášek do MŠ Den otevřených dveří v MŠ

Mateřská škola, Praha 5- Košíře, Peroutkova 1004

Mgr. Naděžda SUCHÁ

257 221 196 / 775 090 155

www.msperoutkova.cz

4. 5. 2020

7:30 – 12:30 hod.

13:00 – 17:00 hod.

5. 5. 2020

8:00 – 13:00 hod.

25. 3. 2020

9:30 – 11:30 hod.

15:00 – 16:30 hod.

Mateřská škola, Praha 5- Smíchov, Nad Palatou 613

Bc. Pavla VOCELKOVÁ

257 216 865

www.msnadpalatou.cz

4. 5. 2020

10:00 – 12:00 hod.

13:00 – 17:00 hod.

5. 5. 2020

10:00 – 12:00 hod.

13:00 – 15:00 hod.

7. 4. 2020

15:00 – 17:00 hod.

16. 4. 2020

15:00 – 17:00 hod.

MŠ Nad Palatou

MŠ Pod Lipkami

Mateřská škola „U Krtečka“ Praha 5- Motol, Kudrnova 235

Mgr. Dagmar VÁVROVÁ ČERMÁKOVÁ

257 221 565

www.msukrtecka.benjamin.cz

4. 5. 2020

8:00 – 12:00 hod.

13:00 – 17:00 hod.

5. 5. 2020

8:00 – 12:00 hod.

11. 3. 2020 – prohlídka MŠ – z bezpečnostních důvodů není možná individuálně. Prohlídka je organizována společně. Sraz vždy v 10:00 hod. a 15:00 hod. u obrázku Vesmíru – oranžový pavilon.

Mateřská škola, Praha 5- Smíchov, U Železničního mostu 2629

Bc. Marie POLÁKOVÁ

257 317 686

www.mszelmost.cz

4. 5. 2020

9:00 – 12:00 hod.

13:00 – 17:00 hod.

5. 5. 2020

9:00 – 13:00 hod.

1. 4. 2020

9:00 – 12:00 hod.

13:00 – 17:00 hod.

15. 4. 2020

9:00 – 12:00 hod.

14:00 – 17:00 hod.

Mateřská škola, Praha 5- Smíchov, Kroupova 2775

Mgr. Zuzana LEGNEROVÁ

251 555 724 /  www.mskroupova.cz

4. 5. 2020

8:00 – 12:00 hod.

13:00 – 17:00 hod.

21. 4. 2020

9:30 – 11:30 hod.

15:00 – 16:30 hod.

Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5- Hlubočepy, Chaplinovo náměstí 1/615 (MŠ Renoirova 648)

Mgr. Veronika HOLÍKOVÁ ved.uč  VALÍKOVÁ

733 643 895                                      605 118 372

www.zsbarr.cz

Děti 3 – 6 let:

4. 5. 2020

13:00 – 16:00 hod.

Děti 2 – 3 roky:

5. 5. 2020

13:00 – 16:00 hod.

4. 3. 2020

9:00 – 11:00 hod.

7. 4. 2020

15:00 – 17:00 hod.

Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5- Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 (MŠ U Tyršovy školy 3)

Mgr. et Mgr. Soňa PŘIBYLOVÁ HASENKOPFOVÁ

739 355 269 / www.tyrsova.cz

4. 5. 2020

8:00 – 12:00 hod.

13:00 – 17:00 hod.

5. 5. 2020

8:00 – 12:00 hod.

13:00 – 17:00 hod.

 

16. 4. 2020

15:00 – 17:00 hod.

Adresa MŠ:

Ředitel/ka:

Telefon/web

Přijímání přihlášek do MŠ Den otevřených dveří v MŠ

Základní škola a mateřská škola Praha 5- Smíchov, Grafická 13/1060 (MŠ „Školička“ Holečkova 38)

Mgr. Radmila JEDLIČKOVÁ ved. uč Mgr. Anděla ZVĚŘINOVÁ

257 329 382                                             257 314 807

www.zsgraficka.cz

4. 5. 2020

9:00 – 11:00 hod.

13:00 – 17:00 hod.

5. 5. 2020

10:00 – 12:00 hod.

1. 4. 2020

9:00 – 11:00 hod.

15:00 – 17:00 hod.

Základní škola a mateřská škola Praha 5- Smíchov,

U Santošky 1/1007 (MŠ U Santošky 178)

RNDr. Martina ŘÍHOVÁ                 ved.uč  Soňa ŠULCOVÁ

777 788 272                                                 777 788 276

www.santoska.cz

4. 5. 2020

7:00 – 12:00 hod.

13:00 – 17:00 hod.

5. 5. 2020

7:00 – 12:00 hod.

7. 4. 2020

10:00 – 11:30 hod.

15:00 – 16:30 hod.

Základní škola a mateřská škola Praha 5- Radlice,

Radlická 140/115 (MŠ Nad Laurovou 1983)

Mgr. Lumír SOKOL                    ved.uč  Mgr. Denisa LEŠKOVÁ

251 555 624                                                  774 100 308

www.zsradlicka.cz

4. 5. 2020

9:00 – 12:00 hod.

14:00 – 17:00 hod.

recepce ZŠ – Radlická 140/115

2. 4. 2020

9:00 – 11:30 hod.

15:00 – 17:30 hod.

v MŠ Nad Laurovou i v MŠ Na Pláni

Základní škola a mateřská škola Praha 5- Košíře, Weberova 1090/1

Mgr. Karel ČERMÁK  ved.uč. Mgr. et Bc. Lucie HOROVÁ, B.A.

257 216 207 /  728 774 378

www.zsweberova.cz

4. 5. 2020

8:00 – 11:00 hod.

13:00 – 15:00 hod.

5. 5. 2020

8:00 – 11:00 hod.

20. 4. 2020

13:30 hod.

14:30 hod.

2 komentované prohlídky

Základní a mateřská škola Praha 5 – Smíchov, Kořenského 10/760 (MŠ 14. října)

Mgr. Libuše DAŇHELKOVÁ            ved.uč. Hana KOČOVÁ

723 723 919 / 605 044 701

www.zskorenskeho.cz

4. 5. 2020

9:30 – 11:00 hod.

13:30 – 17:00 hod.

třída Žabek

1. 4. 2020 a 2. 4. 2020

10:00 hod., 10:30 hod., 16:00 hod., 16:30 hod.

prohlídka budovy s doprovodem

Fakultní základní a mateřská škola Barrandov II. při PedF UK (MŠ Peškova 963, MŠ Záhorského 887)

Mgr. Milan HOLUB

251 113 525 / 724 325 589

www.fzsbarr.cz

MŠ Peškova 963 – ved.uč. Jana SUSOVÁ DiS   724384261 / 251810593

MŠ Záhorského 887 – ved.uč. Mgr. Růžena KUFROVÁ

721 136 974

4. 5. 2020

9:00 – 12:00 hod.

13:00 – 17:00 hod

pouze na MŠ Peškova

(zápis pro obě školky)

25. 3. 2020

14:30 – 17:00 hod.

pro MŠ Peškova i MŠ Záhorského

 

 

Přílohy ke stažení