Zápis dětí do 1. ročníků ZŠ MČ Praha 5 pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, níže přinášíme přehled termínů zápisů dětí do prvních ročníků základních škol městské části Praha 5.

Zákonný zástupce je povinen v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Pro školní rok 2020/2021 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2020 a děti s odkladem školní docházky.

 

Zápis dětí do 1. ročníků ZŠ MČ Praha 5 pro školní rok 2020/2021

ŠKOLA DATUM A ČAS ZÁPISŮ

ZŠ a MŠ Barrandov,

Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615

1. 4. 2020    16.00 – 18.00 hod.

2. 4. 2020   16.00 – 18.00 hod.

 

Fakultní ZŠ a MŠ Barrandov II při PedF UK,

Praha 5 -Hlubočepy, V Remízku 7/919

1. 4. 2020   14.00 – 18.00 hod.

2. 4. 2020   14.00 – 18.00 hod.

náhradní termín

22. 4. 2020 14.00 – 17.00 hod.

Fakultní ZŠ s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 – Smíchov, Drtinova 1/1861 1. 4. 2020    12.30 – 17.00 hod.

 

Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Smíchov, Grafická 13/1060

2. 4. 2020   14.00 – 18.00 hod.

náhradní termín

23. 4. 2020 14.00 – 16.00 hod.

 

Základní škola a mateřská škola Praha 5- Smíchov, Kořenského 10/760

15. 4. 2020  14.00 – 17.00 hod.

16. 4. 2020  14.00 – 17.00 hod.

náhradní termín

28. 4. 2020 14.00 – 16.00 hod.

Základní škola Praha 5 – Košíře, Nepomucká 1/139

1. 4. 2020    14.00 – 18.00 hod.

2. 4. 2020   14.00 – 18.00 hod.

Základní škola Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská 26/720

1. 4. 2020     13.30 – 17.30 hod.

2. 4. 2020    13.30 – 17.30 hod.

ZŠ Praha 5 – Hlubočepy,Pod Žvahovem 463 16. 4. 2020 14.00 – 18.00 hod.
ZŠ a MŠ Praha 5 – Radlice, Radlická 140/115 15. 4. 2020 14.00 – 17.00 hod.
ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, U Santošky 1/1007

15. 4. 2020  14.00 – 17.00 hod.

16. 4. 2020  14.00 – 17.00 hod.

Tyršova ZŠ a MŠ Praha 5 – Jinonice,

U Tyršovy školy 1/430

21. 4. 2020 14.00 – 18.00 hod.

22. 4. 2020 14.00 – 18.00 hod.

 

Základní škola waldorfská, Praha 5 – Jinonice, Butovická 228/9

6. 4. 2020     9.00 – 14.00 hod.

7. 4. 2020     9.00 – 14.00 hod.

8. 4. 2020     9.00 – 14.00 hod.

ZŠ a MŠ Praha 5 – Košíře, Weberova 1/1090 20. 4. 2020 13.00 – 18.00 hod.

 

  • Aktuální informace k zápisu sledujte na stránkách škol, viz odkazy v tabulce.

 

V souladu s § 36 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, se povinná školní docházka vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Zákonný zástupce je povinen v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Povinná školní docházka je stanovena § 36 odst. 3 školského zákona a začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Pro školní rok 2020/2021 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2020 a děti s odkladem školní docházky.