Veronika Votýpková

Organizační struktura

Odbor Kancelář tajemníka
Oddělení právní a vymáhání pohledávek

Funkce

asistentka, tajemnice Komise legislativní a právní

Kontaktní informace

Telefon: 257000593
E-mail: veronika.votypkova@praha5.cz

Kancelář

232

Štefánikova 13 a 15

150 22
Praha 5