Ing. Rostislav Přibyl

Organizační struktura

Odbor dopravy
Oddělení přestupků dopravy v klidu

Funkce

vedoucí oddělení

Kontaktní informace

Telefon: 257000202
E-mail: rostislav.pribyl@praha5.cz

Kancelář

521

Štefánikova 17

150 22
Praha 5