Renáta Vosátková

Organizační struktura

Odbor Kancelář městské části
Oddělení organizační a sekretariáty

Funkce

vedoucí oddělení

Kontaktní informace

Telefon: 257000905
E-mail: renata.vosatkova@praha5.cz

Kancelář

613

Štefánikova 13 a 15

150 22
Praha 5