Ing. Petr Topič

Organizační struktura

Odbor Kancelář tajemníka
Oddělení zadávání veřejných zakázek

Funkce

pověřen vedením oddělení

Kontaktní informace

Telefon: 257000841
E-mail: petr.topic@praha5.cz

Kancelář

205

Štefánikova 13 a 15

150 22
Praha 5