Lenka Sloupová

Organizační struktura

Odbor Kancelář městské části
Oddělení organizační a sekretariáty

Funkce

asistentka místostarosty Bc. Martina Damaška, M.A., tajemnice Výboru pro otevřenou radnici

Kontaktní informace

Telefon: 257000516
E-mail: lenka.sloupova@praha5.cz

Kancelář

412

Štefánikova 13 a 15

150 22
Praha 5