Jitka Hartmanová

Organizační struktura

Odbor ekonomický
Oddělení místních poplatků a pokut

Funkce

referentka - správa místního poplatku za užívání veřejného prostranství, vymáhání pokut udělených odvětvovými odbory úřadu MČ Praha 5 mimo ZPS

Kontaktní informace

Telefon: 257000526
E-mail: jitka.hartmanova@praha5.cz

Kancelář

105

Štefánikova 13 a 15

150 22
Praha 5