Jana Trnková

Organizační struktura

Odbor Kancelář starosty
Pracoviště sekretariátu a protokolu

Funkce

referent, tajemnice Komise pro strategické řízení

Kontaktní informace

Telefon: 257000861
E-mail: jana.trnkova@praha5.cz

Kancelář

432

Štefánikova 13 a 15

150 22
Praha 5