Bc. Jana Součková, DiS.

Organizační struktura

Odbor sociální problematiky a prevence kriminality
Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Funkce

pověřena vedením oddělení

Kontaktní informace

Telefon: 257000416
E-mail: jana.souckova@praha5.cz

Kancelář

132

Nám. 14. října č. 4

150 22
Praha 5