Jana Shweiki

Organizační struktura

Odbor Kancelář městské části
Oddělení služeb zastupitelům a organizační

Funkce

referentka

Kontaktní informace

Telefon: 257000975
E-mail: jana.shweiki@praha5.cz

Kancelář

613

Štefánikova 13 a 15

150 22
Praha 5