Bc. Eva Lea Gotthardová, DiS.

Organizační struktura

Odbor sociální problematiky a prevence kriminality
Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Funkce

kurátorka pro děti a mládež; agenda nezletilých cizinců bez doprovodu

Kontaktní informace

Telefon: 257000433
E-mail: evalea.gotthardova@praha5.cz

Kancelář

130

Nám. 14. října č. 4

150 22
Praha 5