Bc. Eva Ďurišová

Organizační struktura

Odbor Kancelář tajemníka
Oddělení personální a mzdové

Funkce

rozpočtář

Kontaktní informace

Telefon: 257000849
E-mail: eva.durisova@praha5.cz

Kancelář

313

Štefánikova 13 a 15

150 22
Praha 5