Ing. Erika Ortmannová

Organizační struktura

Odbor vnějších vztahů a komunikace
Oddělení kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podpory podnikání

Funkce

referentka, tajemnice Komise podpory podnikání a zahraničních vztahů

Kontaktní informace

Telefon: 257000811
E-mail: erika.ortmannova@praha5.cz

Kancelář

224

Štefánikova 13 a 15

150 22
Praha 5