Atest ISVS

Atestace IS Úřadu městské části Praha 5 dle Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a vyhlášky č. 529/2006 Sb. o dlouhodobém řízení ISVS.

 

Informační koncepce ISVS je dokument, v němž Úřad městské části Praha 5 stanovuje své dlouhodobé cíle v oblasti dlouhodobého řízení informačních systémů.Jsou v něm definovány cíle v oblasti bezpečnosti a kvality spravovaných ISVS. Rovněž jsou stanovena základní pravidla pro pořizování a provozování ISVS.

Přílohy ke stažení