Základní seznam dotčených orgánů

 

1) Hygienická stanice hl. m. Prahy, Dukelských hrdinů 347/11, Praha 7

2) Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2

3) ÚMČ Praha 5, odbor životního prostředí, Nám. 14. října č. 4, 150 22 Praha 5

4) ÚMČ Praha5, odbor dopravy, Nám 14. října č. 4, 150 22 Praha 5 (silniční správní úřad)

5) Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, Jungmannova 29, Praha 1

6) Magistrát hl. m. Prahy, odbor pozemních komunikací a drah, Jungmannova 29, Praha 1 (pouze v územním řízení)

7) Magistrát hl. m. Prahy, odbor krizového řízení, Jungmannova 29, Praha 1

8) Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péče, Jungmannova 29, Praha 1

9) Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního rozvoje, Jungmannova 29, Praha

10) Magistrát hl. m. Prahy, Kancelář ředitele Magistrátu, oddělení krizového řízení, Nám. Franze Kafky 16/1

11) Státní energetická inspekce, Legerova 1825/49, Praha 2

12) Drážní úřad, Wilsonova 300/8, Praha 2

13) Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, Kozí 4, Praha 1

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě