Žáci ze ZŠ Radlická zkoumají mikroklima okolí školy

Mikroklima okolí školy je dlouhodobý projekt od Ekocentra Koniklec. Žáci zažijí netradiční výuku mimo školní lavice, zkoumají kvalitu ovzduší, přítomnost, funkci a kvalitu vody a zeleně a získají znalosti o životním prostředí ve svém okolí. Letos je do projektu zapojeno 11 základních škol z různých městských částí.

Z Prahy 5 se do projektu zapojila základní škola Radlická se žáky šesté třídy pod vedením paní učitelky Aleně Kulhavé. Škola měla na konci května dokončený úvod projektu a tematický okruh „Ovzduší“, dále pokračuje tématem „Voda“ a „Zeleň“.

Je rozdíl jít po chodníku nebo lesem? Dá se nějak kvantitativně změřit, kam spadne více prachu? Dá: prachoměrem mističky s krémem. Kterou oblast místní obyvatelé považují za nejvíce znečištěnou? Žáci se ptali a lidé shodně zodpověděli, že vlastně celou Radlickou a nejvíce jsou si toho ve svých životech vědomí na konci tramvaje a také na křižovatce u školy, kde se pohybují.

Při zkoumání ovzduší se žáci zaměřili na zkoumání prašnosti vzduchu a dopravy v okolí školy, protože v tematickém úvodu se dozvěděli, jak polétavý prach z dopravy škodí lidskému zdraví. Instalovali prachoměry – misky s bílým krémem – do přímého okolí školy, v okolí Radlické silnice, do lesíku v okolí tramvajové zastávky Radlické. Když prachoměry po několika dnech sebrali a zkoumali, viděli, že v prachoměrech okolo silnice bylo více jemného černého prachu, do prachoměrů v lesíku spadly jen květy nebo jiné části rostlin.