Výstava o vyšetřovacích věznicích Státní bezpečnosti

Střední odborná škola Drtinova ve spolupráci s Policií ČR, Úřadem dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV a Kabinetem dokumentace a historie Vězeňské služby České republiky Vás dovolují pozvat na výstavu

  • Když se pravda měnila v krev… Vyšetřovací věznice StB v prvním desetiletí (1946- 1956)

Výstava bude k vidění od 23. ledna 2019 do 20. února 2019 v aule školy, Drtinova 3, Praha 5 (ve druhém patře) .

Výstava se koná pod záštitou Mgr. Lenky Němcové, ředitelky odboru školství a mládeže Magistrátu hl. m. Prahy 

O výstavě

Jednotlivé výstavní panely dokumentují politické a právní podmínky ke zřízení Státní bezpečnosti (StB), její organizaci a činnost ve vyšetřovacích věznicích, zřízených v Praze, Valdicích, Brně, Znojmě a Uherském Hradišti v letech 1946 – 1956.

Právě v těchto vybraných věznicích StB a věznici vojenského obranného zpravodajství v Praze docházelo k používání krutého násilí při provádění výslechů podle návodu sovětských bezpečnostních poradců. Na základě vynucených přiznání byla vykonstruována obvinění a posléze obžaloby, o kterých rozhodoval Státní soud. Mnohé vyšetřované osoby se rozsudku nedočkaly z důvodu náhlého úmrtí za nevyjasněných okolností nebo sebevraždy.

Odsouzení vykonávali dlouholeté tresty odnětí svobody v pracovních táborech, kde často v průběhu trestu umírali na různá onemocnění a pracovní úrazy nebo končili svůj život na popravišti. Jejich těla nebyla zpravidla vydána rodině k pohřbení, ale ukládána do neoznačených hrobů na utajovaných místech nebo zpopelněna bez vydání urny. Tímto způsobem byly zmařeny životy odpůrců vznikajícího komunistického totalitního režimu, který později z politických důvodů učinil pokus o revizi politických procesů.

Výsledky šetření stranických komisí však ve většině případů obhajovaly vynesené rozsudky a inspekce ministra vnitra postihla za používání nezákonných metod jen vyšetřovatele StB v nejzávažnějších případech. Teprve po roce 1989 bylo možno řádně dokumentovat všechny případy nezákonného zacházení s vyšetřovanými osobami včetně podmínek ve věznicích StB a zahájit trestní stíhání viníků.