Výroční zpráva o peticích za rok 2023

19/03/2024

RMČ dne 18.03.2024 – číslo usnesení RMČ/11/305/2024

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PETICÍCH ZA ROK 2023

V roce 2023 Odbor Kancelář městské části přijal z Odboru Kancelář starosty celkem 5 petic.

 

č. PETICE
1 Petice za urychlení stavby Radlické radiály
2 Petice: Přesun zastávek autobusu č. 153 “Mrázovka” do prostoru ke vchodu do areálu Sokol Smíchov
3 Zachování architektonického charakteru čtvrti v oblasti Klamovky
4 Petice za změnu provozní doby Farmářských trhů na pěší zóně Anděl do 19:00
5 Petice za uzavření ulic Za Zámečkem a dalších ulic v okolí za účelem celkového omezení a zklidnění dopravy v oblasti Jinonic (vše v obvodu Prahy 5)
  1. petice – Petice za urychlení stavby Radlické radiály

– doručena na ÚMČ P5 dne 20. 6. 2023

– za petiční výbor jednal pan Miloš Středa

– petice byla předána na Odbor územního rozvoje, kde vypracovali odpověď

– návrh odpovědi na petici byl předložen 3. 7. 2023 Radě městské části Praha 5, která návrh schválila číslem usnesení RMČ/26/741/2023

– odpověď byla odeslána dne 12. 7. 2023

– informace o petici byla předložena 12. 9. 2023 Zastupitelstvu městské části Praha 5, které informaci a odpověď na petici vzalo na vědomí číslem usnesení ZMČ/6/11/2023

 

  1. petice – Petice: Přesun zastávek autobusu č. 153 “Mrázovka” do prostoru ke vchodu do areálu Sokol Smíchov

– doručena na ÚMČ P5 dne 29. 6. 2023

– za petiční výbor jednala paní Hana Schmidtová

– petice byla předána na Odbor územního rozvoje, kde vypracovali odpověď

– návrh odpovědi na petici byl předložen 24. 7. 2023 Radě městské části Praha 5, která návrh schválila číslem usnesení RMČ/28/785/2023

– odpověď byla odeslána dne 28. 7. 2023

 

  1. petice – Zachování architektonického charakteru čtvrti v oblasti Klamovky

– doručena na ÚMČ P5 dne 18. 9. 2023

– za petiční výbor jednala paní Marie Martinovská a paní Marie Tomková

– petice byla předána na Odbor územního rozvoje, kde vypracovali odpověď

– návrh odpovědi na petici byl předložen 9. 10. 2023 Radě městské části Praha 5, která návrh schválila číslem usnesení RMČ/38/1080/2023

– odpověď byla odeslána dne 11. 10. 2023

 

  1. petice – Petice za změnu provozní doby Farmářských trhů na pěší zóně Anděl do 19:00

– doručena na ÚMČ P5 dne 27. 9. 2023

– autorem petice byla paní Eva Kámenová

– petice byla předána na Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

– Odbor správy veřejného prostranství a zeleně vyzval paní Kámenovou k doplnění údajů dne 27. 10. 2023.

– do dnešního dne, tj. 18. 3. 2024 ÚMČ P5 údaje neobdržel

 

  1. petice – Petice za uzavření ulic Za Zámečkem a dalších ulic v okolí za účelem celkového omezení a zklidnění dopravy v oblasti Jinonic (vše v obvodu Prahy 5)

– doručena na ÚMČ P5 dne 23. 11. 2023

– za petiční výbor jednal pan Ing. Michal Šídlo

– petice byla předána na Odbor územního rozvoje, kde vypracovali odpověď

– návrh odpovědi na petici byl předložen 18. 12. 2023 Radě městské části Praha 5, která návrh schválila číslem usnesení RMČ/49/1412/2023

– odpověď byla odeslána dne 20. 12. 2023

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě