Výroční zpráva 2020

RMČ dne 24. 2. 2021 – č. usn. RMČ/9/168/2021

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA – SEZNAM PETIC DORUČENÝCH KMČ – 2020
č. PETICE doručeno dne podal odesláno schváleno usnesením a odesláno dne
1 Petice proti stavebnímu záměru společnosti ALETA 29.10.2020 Ing. Kamila Mašková Ing. Zdeněk Doležal RMČ/47/1467/2020 z 18. 12. 2020, odesláno dne 29. 12. 2020

 

Přílohy ke stažení